BELEDİYE ARAÇLARININ KİRALANMASINA AİT İHALE İLANI

Yazdır
Paylaş
BELEDİYE ARAÇLARININ KİRALANMASINA AİT İHALE İLANI
BELEDİYE ARAÇLARININ KİRALANMASINA AİT  İHALE İLANI
MADDE : 1 - İHALENİN KONUSU, ŞEKLİ:

 

                        Belediyemize ait 57 AG 026 Plaklı 2016 Model Fort Transit Et Aracı ve 57 AD 201 Plakalı 1989 Model Massey Fergison Kasalı Traktörün yakıt gideri ve oluşabilecek tüm arızaların gideri kiracı tarafından karşılanmak üzere  3 yıl süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile kiralanması ihalesidir.

           

MADDE : 2 –  İHALE YER VE ZAMANI:

 

                         İhale  23/06/2021  Çarşamba   günü,  saat 14.00’ de, Sinop  Belediyesi   Encümen   toplantı

salonunda, Belediye Encümenince yapılacaktır.

 

 MADDE : 3 -İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ (KDV HARİÇ)GEÇİCİ TEMİNAT VE MİKTARI:

 

2016 Model Fort Transit Et Aracı

 

 AYLIK MUHAMMEN               YILLIK MUHAMMEN          3 YILLIK BEDEL     GEÇİCİ TEMİNAT

        KİRA BEDELİ                               KİRA BEDELİ

 

            6.533,00.-TL                               78.396,00.-TL                  235.188,00.-TL            7.055,64.-TL

 

1989 Model Massey Fergison Kasalı Traktör

 

AYLIK MUHAMMEN               YILLIK MUHAMMEN          3 YILLIK BEDEL     GEÇİCİ TEMİNAT

        KİRA BEDELİ                                BEDELİ

          

          3.100,00.-TL                                37.200,00.-TL                   111.600,00.-TL              3.348,00.-TL

                   

 MADDE : 4 - ŞARTNAMENİN TEMİNİ:

 İhale şartnamesi Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale servisinden 500,00.-TL’sı bedelin ödenmesi               

 şartıyla  temin edilir.  Ancak  şartname ve  ekleri  Sinop  Belediye  Başkanlığı  Mali  Hizmetler  Müdürlüğü

 ihale servisinde ücretsiz  olarak görülebilir. 

 

MADDE : 5 - İHALEYE GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER:

 

          GERÇEK KİŞİLER:

 

      a)   TC  Kimlik nolu  nüfus  cüzdan  fotokopisini,

      b)  Kanuni ikametgah belgesini,

      c)  Tebligat için  adres  beyanını,

      d)  Noter  tasdikli  imza  sirkülerini ve Ticaret  ve /veya Sanayi Odası veya  Esnaf ve Sanatkarlar  Odası   

           siciline  kayıtlı  olduğunu  gösterir  belgeyi,(ihalenin yapıldığı yıla ait)

      e)  Sinop Belediyesine borcu  olmadığını  gösteren, Sinop Belediyesi  Gelir Servisinden ve Su İşlerinden   

           alınacak  belgeyi,

      f)   Muhammen bedelin  % 3’ü  oranında geçici teminatı, 

      g)   İhaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair belgeyi,

      h)  Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzu,

 

             TÜZEL KİŞİLER:

 

       a)  Tüzel  Kişilik  adına  ihaleye katılanın TC Kimlik  nolu  ile nüfus  cüzdan  fotokopisini, Tüzel kişilik

             adına  ihaleye  katılabileceklerini  veya  teklifte  bulunabileceklerini  gösterir  yetki  belgesini, noter   

             tastikli vekaletnamesini ve imza sirkülerini,

       b)  Tüzel Kişiliğin kanuni ikametgah belgesini,

       c)  Tebligat için  adres  beyanını,

 

 

 

       d)  Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini, tüzel  kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu ve siciline   

             kayıtlı olduğu  ticaret ve/ veya sanayi  odasından  veya  benzeri mesleki  kuruluştan ihalenin yapıldığı

             yıl içinde alınmış sicil  kayıt  belgesini

        e)  Tüzel Kişiliğin Sinop  Belediyesine borcu olmadığını  gösteren, Sinop  Belediyesi Gelir Servisi ve Su

              İşlerinden  alınan belgeyi,

        f)  Muhammen bedelin  % 3’ü  oranında geçici  teminatı, 

        g)  İhaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair belgeyi,

        h)  Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzu,

        ı)   Kamu Tüzel Kişisi adına  ihaleye gireceklerin kamu  tüzel  kişisi için adres göstermeleri, Kamu Tüzel

              kişilik  adına  ihaleye  katılabileceklerini  veya  teklifte  bulunabileceklerini  gösterir  yetki  belgesini,    

              noter tastikli vekaletnamesini imza sirkülerini,nüfus cüzdan fotokopisini,

         i)  Vekaleten   ihaleye   katılma   halinde, istekli   adına   teklifte   bulunacak   kişinin   noterden   onaylı

              vekaletnamesi ve noter tasdikli imza sirküsünü,nüfüs cüzdan fotokopisini,

         k)  İsteklilerin  gerçek  kişi  olması  halinde  kendilerinin, tüzel  kişilik veya   kamu  tüzel  kişilik  olması     

              halinde  tüzel  kişiliklerin, ortak  girişimci   olması  halinde  her  bir  ortak  girişimcinin   ihale  tarihi 

              itibarı ile vergi ve sigorta borcu olmadığına  dair  belgeyi, (Sözleşme aşamasında alınacaktır.)          

        

               ORTAK GİRİŞİM :

          a)  İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı noter tasdikli                 

               ortaklık  sözleşmesini  ihaleye  iştirak eden   istekli ortak  girişimcilerden her  bir ortak girişimci  için

               yukarıda yazan belgeleri,

 

               İhale günü  saat 13:00’e kadar  Sinop Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale servisine

               teslim etmeleri gerekmektedir.

               İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

               İlanen duyurulur.

 

 

                                                                                                                                           Barış AYHAN

                                                                                                                                        Belediye Başkanı

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[83 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2021-06-10]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
E-GAZETE