İHALE İLANI

Yazdır
Paylaş
İLAN SİNOP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARSA SATIŞI İHALE İLANI
İHALE İLANI
     1- İHALENİN KONUSU:

          İlimiz merkezinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet  İhale Kanununun 45.maddesi  gereği Açık  Artırma  Usulü  ile satılacaktır.

 

               2-  TAŞINMAZLARIN NİTELİĞİ:

                     

            PAFTA-ADA-PARSEL                    

       25 Pafta-292 Ada-276 Parsel            İlimiz merkez Ada Mahallesinde 743 m², ayrık nizam 5 kata tahsisli              

       27 Pafta-426 Ada - 1 Parsel              İlimiz merkez  Zeytinlik Mahallesinde 490 m² ayrık nizam 2 kata tahsisli          

                 21 Pafta-244 Ada-203 Parsel            İlimiz merkez  Gelincik Mahallesinde 240,32 m² blok nizam 5 kata tahsisli          

       25 Pafta-391 Ada-172 Parsel            İlimiz merkez  Zeytinlik  Mahallesinde 360 m² ayrık nizam 5 kata tahsisli          

       27 pafta-337 Ada-208 Parsel            İlimiz merkez  Zeytinlik  Mahallesinde 695 m² ayrık nizam 2 kata tahsisli 

       35 Pafta-309 Ada-210 Parsel            İlimiz merkez  Ada Mahallesinde 457 m² ayrık nizam 5 kata tahsisli 

         8 Pafta -189 Ada- 22 Parsel            İlimiz merkez  Kefevi  Mahallesinde 178,80 m² bitişik nizam 5 kata tahsisli         

                                            

    3-  ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:         

          İhale  Şartnamesi   Belediyemiz  Mali Hizmetler Müdürlüğü  ihale servisinden  200,00.-TL’sı  bedelin ödenmesi   

         şartıyla temin edilir.

 

     4- İHALENİN USULÜ YER VE ZAMANI:  

          İhale 2886  Sayılı Devlet  İhale  Kanununun 45.maddesi  gereğince  Açık  Artırma Teklif  Usulü ile 20.12.2017    

          Tarihinde  Çarşamba  günü  saat:10:00’da  Sinop   Belediyesi Encümen Toplantı  Salonunda  İhale  Komisyonu

         (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.

 

     5- İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ,GEÇİCİ TEMİNAT VE MİKTARI:

 

            PAFTA-ADA-PARSEL                     MEVKİİ             TUTARI(KDV HARİÇ)        GEÇİCİ TEMİNAT

       25 Pafta-292 Ada-276 Parsel                   Ada Mah.                 398.173,70.-TL                     11.945,21.-TL

       27 Pafta-426 Ada - 1 Parsel                  Zeytinlik Mah.            274.571,50.-TL                       8.237,15.-TL

                 21 Pafta-244 Ada-203 Parsel                 Gelincik Mah.            200.000,00.-TL                       6.000,00.-TL

       25 Pafta-391 Ada-172 Parsel                Zeytinlik  Mah.           300.000,00.-TL                       9.000,00.-TL

       27 pafta-337 Ada-208 Parsel                Zeytinlik  Mah.            385.655,50.-TL                    11.569,67.-TL

       35 Pafta-309 Ada-210 Parsel                   Ada Mah.                  300.000,00.-TL                      9.000,00.-TL     

         8 Pafta -189 Ada- 22 Parsel                 Kefevi  Mah.               200.000,00.-TL                      6.000,00.-TL                           

              

     6- İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

          İhaleye katılacaklar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5.maddesinde yazılı şartlara sahip olmalıdır.

                     İhaleye katılacakların sunacağı belgeler:

                   T.C Nüfus Cüzdanı fotokopisini,

                   Sinop Belediye Başkanlığı Gelir Servisinden ve Su İşlerinden alınacak borcu  yoktur  yazısını,

                   İş veya  kanuni  ikametgah adresi  gösterir belgeyi,

                   Tebligat adresini gösteren belgeyi (iş ve ikametgah adresi farklı ise),

                    Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı  gereği  tüzel kişiliğin  siciline  kayıtlı   bulunduğu  Ticaret ve / veya Sanayi

                     veya  Esnaf  Odası veya benzeri  bir  makamdan  ihalenin  yapılmış olduğu yıl  içerisinde alınmış tüzel kişiliğin

                   siciline kayıtlı olduğuna dair belgeyi,         

                     Başkası  adına   vekaleten   katılanların  ve   tüzel  kişiliği   temsilen   katılanların  noterden onaylı vekaletname   

                     ve  imza  sirküleri örneğini,

                     Ortak girişim olması halinde ortaklık beyannamesi ve  istenen diğer belgeleri,

                     Geçici  teminat ve doküman alındı belgesini,

                     20.12.2017 Çarşamba günü saat 09:30’a kadar Mali  Hizmetler  Müdürlüğü  ihale servisine  vermeleri  

                     zorunludur.

           Şartname ve  ekleri  Sinop  Belediye  Başkanlığı  Mal  Hizmetler  Müdürlüğü  ihale  servisinde  bedelsiz  olarak 

          görülebilir.

          İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.                                                                                                                                                                          

                     Posta yolu ile  yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3333311 nolu ilan

 

 

 

311

 

 

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[641 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2017-12-07]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
E-GAZETE