İHALE İLANI

Yazdır
Paylaş
SİNOP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI
1-İHALENİN KONUSU: İlimiz Merkez Kefevi Mahallesi (incedayı) kapalı pazaryerindeki mülkiyeti Belediyemize ait 4 nolu dükkanın satılması için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereği Açık Artırma Teklif Usulü ile ihale yapılacaktır. 2-KEFEVİ MAHALLESİ(İNCEDAYI)KAPALI PAZAR YERİ : MUHAMMEN SATILACAK DÜKKAN SATIŞ BEDELİ (KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT 4 NOLU DÜKKAN 165.000,00.-TL 4.950,00.-TL 3- İHALENİN YERİ VE SAATİ: İhale 28.03.2018 Çarşamba günü saat: 10:00 da Sinop Belediye Başkanlığı Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. 4- Şartname bedeli 100,00.-TL’dır. 5- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR: İhaleye katılacaklar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5.maddesinde yazılı şartlara sahip olmalıdır. İhaleye katılacakların sunacağı belgeler: A- İSTEKLİ GERÇEK KİŞİ İSE: T.C Nüfus Cüzdanı fotokopisini, Sinop Belediye Başkanlığı Gelir Servisinden ve Su İşlerinden alınacak borcu yoktur yazısını, İş veya kanuni ikametgah adresi gösterir belgeyi, Tebligat adresini gösteren belgeyi (iş ve ikametgah adresi farklı ise), Geçici teminat ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzu, Başkası adına vekaleten katılanların noterden onaylı vekaletname örneğini,imza sirkülerini, B- İSTEKLİ TÜZEL KİŞİ İSE: Tüzel kişiliği temsilen katılanların TC Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı fotokopisini, adres beyanını, Tüzel Kişiliğin tebligat adresini, Tüzel kişilik adına ihaleye girecek kişilerin noter onaylı vekaletname ve imza sirkülerini, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya Esnaf Odasından ihalenin yapılmış olduğu yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesini , Tüzel kişiliğin Sinop Belediye Başkanlığı Gelir Servisi ve Su İşlerinden alınacak borcu yoktur yazısını, Geçici teminat ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzu, C- ORTAK GİRİŞİM İSE: İhaleye katılacak olan ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı 5-A ve 5-B maddelerindeki belgeleri ile ortak girişim beyannamesini, 28.03.2018 Çarşamba günü saat 09:30’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale servisine teslim etmeleri gerekmektedir. Katılımcılar ihale ile ilgili Şartnameyi Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale servisinde ücretsiz olarak görebilirler. İlanen duyurulur. 42 Nolu İlan

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[1280 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2018-03-16]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
İhale ilanı
İhale ilanı
E-GAZETE