İHALE İLANI

Yazdır
Paylaş
SİNOP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI
1- İHALENİN KONUSU:
İlimiz mücavir alan sınırları içinde faaliyet göstermek üzere “Ambalaj Atıklarının Toplanması
Taşınması Ayrıştırılması” işinin 3 yıllığına kiraya verilmesi için 2886 Sayılı Devlet İhale
Kanununun 45.maddesi
gereği Açık Artırma Teklif usulü ile ihale yapılacaktır.
2- İHALENİN YERİ VE SAATİ:
İhale 18.04.2018 Çarşamba günü saat: 10:00’da Sinop Belediye Başkanlığı Encümen toplantı
salonunda
yapılacaktır.
3- İHALE KONUSU İŞİNMUHAMMEN BEDELİ-GEÇİCİ TEMİNAT:
KDV HARİÇ
MUHAMMEN BEDEL (AYLIK) 3 YILLIK GEÇİCİ TEMİNAT
1.200,00.-TL 43.200,00.-TL 1.296,00.-TL
4- İhale ile ilgili Şartname Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale servisinden 100,00.-TL bedel
karşılığı temin edilir.
5- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:
İhaleye katılacaklar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5.maddesinde yazılı şartlara sahip
olmalıdır.
İhaleye katılacak olan tüm isteklilerin 27 ARALIK 2017 Tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre “Ambalaj Atıkları Toplama
Ayırma / Geri Dönüşüm konusunda alınmış olan Çevre İzni ve Lisans belgesini ibraz etmesi
gerekmektedir.
İhaleye katılacakların sunacağı diğer belgeler:
A- İSTEKLİ GERÇEK KİŞİ İSE:
T.C Nüfus Cüzdanı fotokopisini,
İş veya kanuni ikametgah adresi gösterir belgeyi,
Tebligat adresini gösteren belgeyi (iş ve ikametgah adresi farklı ise),
Sinop Belediye Başkanlığı Gelir Servisinden ve Su İşlerinden alınacak borcu yoktur yazısını,
Geçici teminat ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzu,
Noter tasdikli imza sirküsü,
Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğuna dair ihalenin
yapıldığı yıl içinde alınmış belge,
Başkası adına vekaleten katılanların noterden onaylı vekaletname örneğini,imza sirkülerini,
B- İSTEKLİ TÜZEL KİŞİ İSE:
Tüzel kişiliği temsilen katılanların TC Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı fotokopisini, adres beyanını,
Tüzel Kişiliğin tebligat adresini,
Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküsü ile tüzel kişilik adına ihaleye girecek kişilerin noter
onaylı vekaletname ve imza sirkülerini,
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya Esnaf Odasından ihalenin yapılmış olduğu yıl içinde
alınmış sicil kayıt belgesini ,
Tüzel kişiliğin Sinop Belediye Başkanlığı Gelir Servisi ve Su İşlerinden alınacak borcu yoktur
yazısını,
Geçici teminat ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzu,
C- ORTAK GİRİŞİM İSE:
İhaleye katılacak olan ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı
5-A ve 5-B maddelerindeki belgeleri ile ortak girişim beyannamesini,
18.04.2018 Çarşamba günü saat 09:30’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale servisine
teslim etmeleri gerekmektedir.
Katılımcılar ihale ile ilgili Şartnameyi Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale
servisinde ücretsiz olarak görebilirler.
İlanen duyurulur. 59 Nolu İlan
HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[1208 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2018-04-06]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
E-GAZETE