İHALE İLANI

Yazdır
Paylaş
SİNOP İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN İHALE İLANI
İHALE İLANI
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez İlçe, Meydankapı Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde yer alan Özakman İşhanında boş durumdaki zemin katında bulunan 1 no’lu ile 5 no’lu işyerleri ayrıca 1. Katta boş olarak bulunan 103 ve 104 no’lu işyerleri 5 yıl süreli olarak 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesine (Açık Teklif Usulü) göre 26/09/2018 Çarşamba günü İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonunda saat 14.30’da kiralanmak suretiyle ihale edilecektir. İhaleye iştirak edeceklerde aranacak belgeler: 1) Kanuni İkametgah Belgesi ve yazışma adresi. 2) İhaleye Gerçek ve Tüzel Kişiler katılabilir. -Gerçek Kişilerde İmza Sirküsü (2018 yılına ait noter tasdikli) -Tüzel kişilerde Yetki Belgesi ve İmza Sirküsü, İştiraklerde Vekaletname (2018 yılına ait noter tasdikli) -Ortak Girişimlerde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi (2018 yılına ait noter tasdikli) 3) İhaleye verilecek kiralanacak işyerinin aylık muhammen kira bedeli zemin katında boş olarak bulunan 1 no’lu işyeri 4.000,00 TL muhammen kira bedeli üzerinden hesaplanan %3 geçici teminat tutarı 7.200,00 TL Zemin katında boş olarak bulunan 5 no’lu işyeri 260,00 TL muhammen bedel kira bedeli üzerinden hesaplanan %3 geçici teminat tutarı 468,00 TL. 1.katta boş olarak bulunan 103 no’lu işyeri aylık 200,00 TL muhammen kira bedeli üzerinden hesaplanan %3 geçici teminat tutarı 360,00 TL. 1. Katta boş olarak bulunan104 no’lu işyeri aylık 750,00 TL muhammnen kira bedeli üzerinden hesaplanan %3 geçici teminat tutarı 1.350,00 TL, olup geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu. 4) Okunup kabul edildiğine dair imzalı Taşınmaz Kira İhale Şartname Örneği. 5) Yer Gördü Belgesi. 6) İsteklilerde aranan belgelerin 26/09/2018 Çarşamba günü ihale saatine kadar ihale komisyonuna sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edilmesi gerekmektedir. 7) Postayla veya telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 8) Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 9) İlan olunur. 178 No’lu İlan

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[1264 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2018-09-19]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
İhale ilanı
İhale ilanı
E-GAZETE