İhale İlanı

Yazdır
Paylaş
SİNOP İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN İHALE İLANI
İhale İlanı

            Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez İlçe, Meydankapı Mahallesi, Atatürk  Caddesi üzerinde yer alan Özakman İşhanı zemin katında boş olarak bulunan 6 no’lu işyeri ile İlimiz Gerze İlçesi Hamidiye Mahallesi Hal Caddesi No: 73/2 adresinde İlçe Özel İdare Müdürlüğü Hizmet Binası müştemilatı içerisinde boş olarak bulunan 3 odalı lojmanın, 5 yıl süreli olarak 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesine (Açık Teklif Usulü) göre 21/08/2019  Çarşamba günü İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonunda saat 14.30’da kiralanmak suretiyle ihale edilecektir.

 

            İhaleye iştirak edeceklerde aranacak belgeler:

 

  1. Kanuni İkametgah Belgesi ve yazışma adresi.
  2. İhaleye Gerçek ve Tüzel Kişiler katılabilir.
                  -Gerçek Kişilerde İmza Sirküsü (2019 yılına ait noter tasdikli)

-Tüzel kişilerde Yetki Belgesi ve İmza Sirküsü, İştiraklerde Vekaletname (2019                                yılına ait noter tasdikli)

-Ortak Girişimlerde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık                    sözleşmesi (2019 yılına ait noter tasdikli)

             3) İhaleye çıkarılarak kiralanacak Merkez İlçe Özakman İşhanı zemin katta bulunan 6 no’lu  

                 işyeri 175,00-TL muhammen kira bedeli üzerinden hesaplanan % 3 geçici teminat tutarı

                 65,00 TL olup geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu.

 

-Gerze İlçesi Hamidiye Mahallesi Hal Caddesi No: 73/2 adresinde bulunan İlçe Özel İdare Müdürlüğü Hizmet Binası müştemilatı içerisinde boş olarak bulunan 3 odalı lojmanın 625,00 TL muhammen kira bedeli üzerinden hesaplanan % 3 geçici teminat tutarı 225,00 TL  olup geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu.

 

  1. Okunup kabul edildiğine dair imzalı Taşınmaz Kira İhale Şartname Örneği.
  2. Yer Gördü Belgesi.
  3. İsteklilerde aranan belgelerin 21/08/2019 Çarşamba günü ihale saatine kadar ihale komisyonuna sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edilmesi gerekmektedir.
  4. Postayla veya telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  5. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  6. İlan olunur.
117 NOLU İLAN

 

 

 

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[773 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2019-07-26]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
İhale ilanı
E-GAZETE