İHALE İLANI

Yazdır
Paylaş
İHALE İLANI
 

T.C.

SİNOP İCRA DAİRESİ

2019/228 TLMT.

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Taşınmazın Özellikleri: Sinop ili Merkez ilçesi, Taşmanlı köyü sınırları içerisinde bulunan 101 ada 229 parsel nolu taşınmaz olup, yüz ölçümü 7.544,00m²dir.

            Taşınmazın toprak yapısı Tınlı-Kumlu, su tutma kapasitesi iyi, toprak profili derin, drenaj problemi olmayan düz satıhlı iyi kıraç özelliklere sahip kuru tarım yapılabilen bir arazilerdir. Eğimleri %5-6 arasında değişmektedir.

İmar Durumu  : Köy yerleşik alan durumu: Dışında, Yola Cephe Durumu: Yok, 1/25.000 Çevre düzeni Planı: Sulama alanı ve Tarımsal Nit. Korunacak alan kapsamında kalmaktadır. İnşaat İzni: Yok, Sonuç: Yapı Yapılamaz denmekte olup, Not olarak: Mekansal planlar yapım yönetmeliğinde “Madde 7 d) Mekansal Strateji planları, çevre düzeni planları ile nazım imar planları üzerinden ölçü alınarak uygulama yapılamaz.” hükmü bulunduğu not edilmiştir.

Kıymeti           : 77.451,73 TL                 KDV Oranı           : %18

Kaydındaki Şerhler     : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü  : 06/11/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü  : 06/12/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri         : Meydankapı Mahallesi İskele Caddesi No:4 İç Kapı No; 6 Giriş Sağdan 2. Oda İcra Müdürlüğü Mezat Salonu Merkez Sinop

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

            2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

            3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

                                     4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra No; 6 Giriş Sağdan 2. Oda İcra Müdürlüğü Mezat Salonu Merkez Sinop

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

             3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

             6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/228 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/09/2019

 (IIK. 127. Md.)***İş bu satış ilanı tebliğ yapılamayan tüm takyidat ilgilileri adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

 

138 nolu ilan

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[1896 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2019-09-14]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
İhale ilanı
E-GAZETE