İhale ilanı

Yazdır
Paylaş
T.C. SiNOP (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2019/17 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA iLANI
İhale ilanı
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Sinop İl, Erfelek İlçesi Salavat mahallesi 108 Ada, 8 Parsel, Abanoz mevkili taşınmaz değerinin 27.528,00.TL,ağaçların bedelinin 5.300,00.- TL yapı bedelinin 40.577,50.- TL olup toplamının 73.405,50 TL olduğu bildirilmiştir. Yüzölçümü : 3.100 m2 İmar Durumu :Belediye sınırları içinde imar planı dışında kalmaktadır. Kıymeti : 73.405,50 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Serhler : 1. Satış Günü : 01/10/2020 günü 09:30 - 09:45 arası 2. Satış Günü : 26/10/2020 günü 09:30 - 09:45 arası Satış Yeri : SiNOP SULH HUKUK MAHKEMESi SATIŞ MEMURLUĞU 2 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Sinop İl, Erfelek İlçesi Merkez mahallesi Kirenpara mevkili,arsa cinsli 352,65 M2 yüz ölçümlü 142 Ada, 7 Parsel sayılı taşınmazın değerinin 150.076,25.- TL oldugu bildirilmiştir. Yüzölçümü : 352,65 m2 İmar Durumu : Belediye sınırları içinde imar planı içinde olup ayrık nizam 3 kata tahsislidir Kıymeti : 150.076,25 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Serhler : 1. Satış Günü : 01/10/2020 günü 09:45 - 10:00 arası 2. Satış Günü : 26/10/2020 günü 09:45 - 10:00 arası Satış Yeri : SİNOP SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU ODASI 3 NO’LU TASINMAZIN Özellikleri : Sinop İl, Erfelek İlçesi Merkez mahallesi Kiren para mevkili , 142 Ada, 10 Parsel sayılı arsa cinsli 361,22 M² yüz ölçümlü taşınmazın değerinin 149.906,30.- TL oldugu bildirilmiştir. Yüzölçümü : 361,22 m2 İmar Durumu : Belediye sınırları içinde imar planı içinde olup ayrık nizam 3 kata Kıymeti : 149.906,30 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Serhler : 1. Satış Günü : 01/10/2020 günü 10:00 - 10:15 arası 2. Satış Günü : 26/10/2020 günü 10:00 - 10:15 arası Satış Yeri : SİNOP SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU 4 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Sinop İli Erfelek İlçesi Salavat mahallesi Abanoz mevkili ahşap değirmen ve arsası cinsli ,740 M² 108 Ada, 17 Parsel sayılı taşınmazın değerinin 6.571,00.- TL oldugu bildirilmiştir. Yüzölçümü : 740 M² İmar Durumu : Kıymeti : 6.571,00 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Serhler : 1. Satış Günü : 01/10/2020 günü 10:15 - 10:30 arası 2. Satış Günü : 26/10/2020 günü 10:15 - 10:30 arası Satış Yeri : SİNOP SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU Satış şartları : 1- Ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif ver- ilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satığ giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tah- min edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu mik- tar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen esya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale be- deli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olu- nacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/17 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/06/2020 Fatma ERSOY Satış Memuru 80538 E imzalıdır (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir. UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden n2xZ/xV - mr- zsF0z - UpqKSiX - V/MAN0= ile erişebilirsiniz. 109 Nolu ilan
HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[283 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2020-06-26]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
İhale ilanı
İhale ilanı
E-GAZETE