ORTANCA YAŞ ŞAMPiYONUYUZ!

Yazdır
Paylaş
Türkiye’nin nüfusu, 2019’da bir önceki yıla göre 1 mil- yon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. İllere göre dağılımında, Sinop’un 40,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu belirlendi.
ORTANCA YAŞ ŞAMPiYONUYUZ!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘’Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları’’nı açıkladı. Buna göre, 2018 yılı itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi olan ülke nüfusu, 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak geçen yıl 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (41 milyon 721 bin 136 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,8 (41 milyon 433 bin 861 kişi) olarak kaydedildi. Yıllık nüfus artış hızı, 2018’de binde 14,7 iken 2019’da binde 13,9’a geriledi. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenle- rin oranı 2018’deki yüzde 92,3’lük orandan 2019’da yüzde 92,8’e yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,2’ye düştü. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre;

SİNOP NÜFUSU 31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA 218 243 KİŞİ OLDU

Sinop’ta ikamet eden nüfus 2019 yılında, bir önceki yıla göre 1 490 kişi azaldı. Erkek nüfusun oranı %49,9 (108 927 kişi), kadın nüfusun oranı ise %50,1 (109 316 kişi) olarak gerçekleşti. Sinop nüfus büyüklüğü bakımından 81 il içerisinde 72. sıradadır.

SİNOP’UN YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI, 2019 YILINDA ‰ -6,8 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Yıllık nüfus artış hızı 2018 yılında ‰57,6 iken, 2019 yılında ‰ -6,8’e düştü. Sinop nüfus artış hızı bakı- mından 81 il içerisinde 64. sırada bulunuyor.

İL VE İLÇE MERKEZLERİNDE YAŞAYANLARIN ORANI % 61,6 OLDU İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin ora- nı 2018 yılında % 58,9 iken, bu oran 2019 yılında % 61,6 olarak gerçekleşti..

MERKEZ İLÇEDE İKAMET EDEN NÜFUS BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE 1 301 KİŞİ ARTTI

Sinop nüfusunun %30,2’inin ikamet ettiği Merkez ilçe 65 845 kişi ile en çok nüfusa sahip ilçe oldu. Bunu sırasıyla takip eden ilçeler; %20,4 ile (44 435 kişi) Boyabat, %11,6 ile (25 327 kişi) Gerze ve %10,9 ile (23 686 kişi) Ayancık. Dikmen ilçesi ise 5 016 kişi ile en az nüfusa sahip ilçe oldu.

ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUSUN ORANI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTTI

Sinop’ta 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağındaki) nüfusun oranı %64,5 (140 844 kişi) olarak gerçekleşti. Çocuk yaş grubundaki (0-14 yaş grubu) nüfusun oranı ise %16,6 (36 325 kişi) olurken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da %18,8 (41 074 kişi) oldu.

SİNOP’TA KİLOMETREKAREYE DÜŞEN KİŞİ SAYISI 38 OLDU

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 2019 yılında 108 kişi oldu. Sinop’ta kilometrekareye düşen kişi sayısı ise 2019 yılında 38 kişi oldu.

İSTANBUL’UN NÜFUSU 15 MİLYON 519 BİN 267 KİŞİYE ULAŞTI

Buna göre, İstanbul’un nüfusu 2019’da bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi artarak 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,66’sının ikamet ettiği İstanbul’u, 5 milyon 639 bin 76 kişi ile Ankara, 4 milyon 367 bin 251 kişi ile İzmir, 3 milyon 56 bin 120 kişi ile Bursa ve 2 milyon 511 bin 700 kişi ile Antalya izledi. Tunceli, 84 bin 660 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli’yi, 84 bin 843 kişi ile Bayburt, 97 bin 319 kişi ile Ardahan, 142 bin 490 kişi ile Kilis ve 164 bin 521 kişi ile Gümüşhane takip etti.

YAŞLI NÜFUS ARTTI

Doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü. Türkiye’de 2018 yılında 32 olan ortanca yaş, 2019 yılında 32,4’e yükseldi. Cinsiyete göre, ortanca yaş erkeklerde 31,4’ten 31,7’ye, kadınlarda ise 32,7’den 33,1’e yükseldi.

ORTANCA YAŞI EN YÜKSEK OLAN İL SİNOP

llere göre dağılımında, Sinop’un 40,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu belirlendi. Sinop’u 40,2 ile Balıkesir ve 39,9 ile Giresun izledi. Diğer yandan 20,1 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa’yı 20,9 ile Şırnak ve 21,8 ile Ağrı takip etti. Cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, erkeklerde 39,5 ile Sinop’un en yüksek ortanca yaşa sahip il olduğu görüldü. Şanlıurfa 19,7 ile en düşük ortanca yaşa sahip il olarak dikkati çekti. Kadınlarda 42,1 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olurken, Şırnak 20,5 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip il olarak belirlendi.

ÇALIŞMA ÇAĞI NÜFUSUN ORANI ARTTI Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2019 yılında yüzde 67,8’e yükseldi. Çocuk yaş grubu olarak tanım- lanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4’ten yüzde 23,1’e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1’den yüzde 9,1’e yükseldi. Çalışma çağındaki birey başına düşen ço- cuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2018 yılında yüzde 47,4 iken 2019 yılında yüzde 47,5’e yükseldi. Ekonomik olarak aktif olan birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk ba- ğımlılık oranı, yüzde 34,5’ten, yüzde 34,1’e gerilerken, çalışan kişi başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 12,9’dan yüzde 13,4’e yükseldi. Diğer bir ifadeyle, Türkiye’de 2019 yılında, çalışma çağındaki 100 kişinin, 34,1 çocuğa ve 13,4 yaşlıya baktığı hesaplandı.

TÜRKİYE’DE KİLOMETREKAREYE 108 KİŞİ DÜŞTÜ Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 2018 yılına göre 1 kişi artarak 108 kişiye yükseldi. Nüfus yoğunluğu en yüksek il kilometrekareye düşen 2 bin 987 kişi ile İstanbul olurken, İstanbul’dan sonra 541 kişi ile Kocaeli ve 364 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu. Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli’yi 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi. Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 57, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 320 olarak hesaplandı.

YABANCI NÜFUS ORANI Öte yandan, Türkiye’de ikamet eden yaban- cı nüfus bir önceki yıla göre 320 bin 146 kişi artarak 1 milyon 531 bin 180 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 50,8’ini erkekler, yüzde 49,2’sini kadınlar oluşturdu. Yabancı uyruklu nüfus kapsamında, ikamet veya çalışma iznine sahip kişiler, ikamet izni yerine geçen kimlik belgeleri ve adres beyanı olanlar, izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkan geçerli adres beyanı olan mavi kart hamili kişiler değerlendirildi. Kurs, turizm, bilimsel araştırma gibi neden- lerle 3 aydan kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dahil edilmedi.

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[52 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2020-02-05]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
İhale ilanı
E-GAZETE