SİT TEPKİSİ!

Yazdır
Paylaş
Samsun Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda Sinop’taki bazı bölgelerde yapılaşma izni 3 kata düşürüldü. Bir bölge için ise yapılaşma izni verilmemesi söz konusu. Bu karara ise Sinop Belediyesi’nden tepki geldi.
SİT TEPKİSİ!
Sinop’un Meydankapı ve Camiikebir Mahallesini içine alan ve bir bölümü Kaleyazısı’na kadar uzanan alanda yapılaşma izni 3 kata düşürüldü. Samsun Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun aldığı bu karara Sinop Belediyesi’nden tepki gecikmedi. Konuya ilişkin gazetemize açıklamalarda bulunan İmardan sorumlu başkan yardımcısı Nurettin Karaduman, karara itiraz edeceklerini belirterek mahkemeye başvuracaklarını söyledi.

Söz konusu bölgelerle ilgili olarak Karaduman, Meydankapı, Camiikebir ve Kaleyazısı mahallelerini içine alan bölgedeki yapılaşma izninin 3 kata düşürüldüğünü belirtti. Karaduman Alaaddin Cami, Pervane Medresesi ve Meydankapı camisini kapsayan alandaki insiyatifin ise kurula ait olduğunu belirterek, “Yani o bölgenin içerisinde gerçekleştirilecek olan yapılaşmalara verilecek olan kat izin sayısı belli değil. Yani belki de bu bölgelere hiç imar izni verilmemesi de söz konusu bir durum olacak” dedi.

Kurulun almış olduğu bu karara itiraz edeceklerini belirten Karaduman, “Biz Kurul toplantılarına çoğu zaman katılıyoruz. Müze’nin sunmuş olduğu bu tür Kurul Kararları’na kesinlikle karşı oy kullanıyoruz. Tepkimizi koyduk ve koymaya da devam edeceğiz. Fakat bizler temsilci üye olduğumuz için bizim karşı çıkmamız pek yeterli olmuyor. Dolayısıyla biz bu konuyu belediye olarak dava açacağız, itirazlarımızı yapacağız. Çünkü Samsun Anıtlar Bölge Kurulu’nun almış olduğu bu karara bir üst kurula itiraz etme hakkımız var. Yani Kültür Varlıkları Bölge Kurulu’na itiraz edebiliyoruz. Buradan da gerekli sonucu alamazsak İdare Mahkemesi’ne dava açacağız” diye konuştu.

Karaduman, “Bu bölgeler arkeolojik ve kentsel sit alanı içerisinde. Biliyorsunuz ki bu SİT alanı içinde olan yapılara her türlü fiziki müdahale kurulun iznine tabi. Kat izninin indirilmesindeki sebeplerden bir tanesi de bu kale siluetinin ve şehir siluetinin korunmasına yönelik alınmış bir karar. Biz de zaten çok yakında koruma amaçlı imar planını hazırlıklarına başladık. Bu İmar Planı’nı hazırladıktan sonra kullanım kararları da Kurul’un onayına gidecek. Kurul bizim hazırladığımız bu planlar üzerinde her türlü değişikliği yapma yetkisi var. Muhtarlarımızla bir toplantı yaptık. Onlara da bu durumu hem yazılı hem de sözlü olarak anlattık. Siyasi parti temsilcilerine de yazı ile bildirdik” ifadelerine yer verdi.

 

Kurulun aldığı yeni yapılanma kararında bazı maddeler şu şekilde:

Madde 16 - Sit alanında parsellerin dokusuna, parsellerin bulunduğu yapı adasına ve sokaktaki geleneksel dokuya uygun yapı nizamı (ayrık ya da bitişik nizam) uygulanacaktır. Yençok:9.50 metre, Taks 0.50 olacaktır.

Ancak Tescilli Terazi Çeşmesi, Alaaddin Hamamı, Alaaddin Camii, İsfendiyaroğulları Türbesi, Pervane Medresesi, Yeşil Türbe, kilise kalıntısı ile Meydan Kapı Camii'ye yönelik ekteki 1/2000 ölçekli haritada sınırları belirlenen 'Alt Bölge Alanı' içerisinde ise; inşaat ve tesisat yapılıp yapılamayacağı, yapılacak ise hangi koşullarda (yapı nizamı, çekme mesafeleri, yapı yüksekliği vb.) yapılacağı Koruma Bölge Kurulunca belirlenir.

Yine sit alanı içinde yer alan diğer tescilli yapıların bulunduğu parsellere bitişik olan parsellerdeki yeni yapılaşmalarda da yapı nizamı, çekme mesafeleri ile yapı yüksekliği Koruma Bölge Kurulunca belirlenir

Madde 17 - Mevcut binanın yıkılıp yeni yapı yapılması durumunda, yıkılacak yapı kentsel dokuya uyumlu ise maksimum kullanım değerlerini aşmamak üzere aynı nizamda yapılabilir; yıkılacak yapı kentsel dokuya uyumlu değilse 16. maddeye göre yapılaşacaktır.

KOT VERİLMESİ: 

Madde 18 - Parselin onanlı kotesi üzerinden V015 meyile kadar olan araziler düz, V015'den fazla olanlar eğimli arazidir. Arsa düz ise bina yüksekliği, parselin cephe aldığı yolun parsel önündeki en düşük noktasından son kat tavanı üstüne kadardır.

Madde 19 - Arsa eğimli ise binanın zemine oturduğu köşe kotlarının ortalaması alınacak, ortalama kottan son kat tavan döşemesi üstüne kadar olan yükseklik bina yüksekliği olacaktır.

Madde 20 - imar yolu kırmızı kotu teşekkül etmemiş ise arsa tesviyesi yapılamaz, binanın kot alma biçimini değiştirmek amacıyla arsalarda hafriyat ve dolgu yapılamaz, seller tanzim edilemez.

BODRUM KATLAR: 

Madde 21 - Düz arazide kalan boş parsellerde bodrum kat yapılamaz. Eğimli arazide kalan boş parsellerde 1 kat bodrum yapılabilir.

Madde 22 - Mevcut binanın yıkılıp aynı alanda yeniden yapılacağı durumlarda, yıkılan binanın belgelenen temel seviyesi yeni hafriyat yapılmaksızın bodrum kata müsaade ediyorsa, bodrum yapılıp yapılamayacağı Koruma Bölge Kumlu tarafından belirlenecektir.

ÇIKMALAR:

Madde 23 - Yapı yaklaşma mesafelerine uymak kaydıyla (zemin kat üzerindeki katlarda) yapıların ön cephelerinde derinliği 1.00 m.yi aşmamak üzere kapalı çıkma şeklinde yapılabilir. Diğer cephelerde ise açık ya da kapalı çıkma yapılabilir.

Madde 24 - Çıkmalar için cephelerin 3'e bölünmüşlük oranı kullanılacaktır.

Madde 25 - Açık çıkmalarda ahşap yada ferforje korkuluk kullanılacaktır.

ÇATI VE SAÇAKLAR :

Madde 26 En fazla V,033 eğimli kırma çatı ve bitişik nizamlarda beşik çatı yapılabilir.

Madde 27 - Teras kat ve çekme kat yapılamaz, çatı arası iskan amaçlı kullanılamaz.

Madde 28 - Saçak genişliği en az 50 cm olacaktır. Saçak ucu son kat döşeme üst seviyesini geçemez.

Madde 29 Çatı örtüsü üzerine bacadan başka çıkıntı yapılamaz.

 

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[6 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2018-02-13]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
İhale ilanı
İhale ilanı
E-GAZETE