EMPERYALİST OYUNLAR!.. - Nezih YILDIRIM

Yazdır
Paylaş

Eklenme Tarihi : 27 Ağustos 2016, Cumartesi 12:04:22

Allah lütfetmiş ve her türlü zenginliği İslam coğrafyasında barındırmıştır. Ne var ki bu zengin coğrafyada barut, kan ve gözyaşı, başka bir ifade ile cehenneme çevrilen mümbit topraklar hüzün içerisinde huzurun geleceği günleri bekleyen Müslümanlar.
EMPERYALİST OYUNLAR!..
Yaklaşık 150 yıldır emperyalistlerin sadist düşünceleri ile Müslümanlar imamesi koparılmış tespih taneleri durumuna getirilmiştir. İslam coğrafyasında birlik kaybedilmiş ırk ve mezhep hastalığı ile Müslümanlar birbirlerini boğazlama halinde didişen bir topluluk haline getirmişlerdir. Aynı coğrafyada yaşayanlar ise bu durumun ve ne yapılmak istendiğinin farkında bile değillerdi.

Müslümanların bu hali İngilizlerin 19. Yüzyılın başlarında Fransa ve İtalya’nın da desteği ile uygulamaya koyduğu önemli bir projenin sonucudur.

 Osmanlıyı son 10 yöneten/Batıran İttihat ve Terakki Cemiyeti yöneticilerine uygulattırılan bu proje ile öncelikle ümmetin sığınak olarak gördüğü Osmanlı İmparatorluğunun yıkılması sağlanmıştır. İmparatorluğun yıkılması ile ümmetin dağılması sağlanmış ve bozulan birlikten sonra yine İngilizler tarafından cetvelle sınırları çizilen devletçikler oluşturularak her aşirete bir devlet şeklinde kukla devletçikler oluşturulup “böl ve yönet” taktiği uygulanmıştır.

Ufuksuz ve kısa görüşlü İttihat ve Terakki cemiyeti yöneticileri İngilizlerin uygulamak istediği projenin önünde en büyük engel olarak gördüğü II. Abdülhamit Han’ı halledilmesine maşa olmuş ve kalleş İngiliz sinsiliğinin ve Ortadoğu’nun zenginliklerinin farkında bile olamamıştır.

Emperyalistlerin niyetini bilen ve Petrolün önemini kavrayan II. Abdülhamit Han ise belli petrol alanlarını (Musul vs.) Devlet Hazinesi olmaktan çıkarmış özel mülkiyet haline getirmişti.

Bu halin inceliğini anlayamayan İttihat ve terakki yöneticileri, iktidarların da özelleştirilen petrol sahalarını yeniden devletleştirip sonuçta da Türkiye’nin sınırlarının dışında bırakılmasını sağlamıştır.

Osmanlının dağılmasından sonra da Ortadoğu coğrafyasından hiç el çekmeyen emperyalistler; Müslümanlara ırki ve mezhebi hastalık şırınga etmeyi de başarmıştır.

Arada bir de İslami düşünceye sahip olmasa bile halkı Müslüman olan ülkelere farklı tecavüzlerle onların Müslüman adı taşıyan liderlerini farklı şekillerde cezalandırmış, böylece Müslümanların onur ve nüfuzlarını kırma yol ve yöntemini kullanmıştır.

En bariz örneği Irak lideri Saddam Hüseyin ve Libya lideri Muammer Kaddafi’dir. Bunlardan bize ne diyemeyiz bu hareketler Müslümanların düştüğü aczin bir ifadesidir.

Saddam Hüseyin’in Bir Kurban Bayramı gününde asılması ve Muammer Kaddafi’nin ölüm şekli bir tesadüf değildir ve tüm İslam âlemi için onur kırıcıdır. Bu durumlar bir proje sonucudur. Müslümanların düştüğü durumu her hangi bir ülke sınırı içerisinde ki bir olay olarak değerlendirmemek lazımdır.

15 Temmuz’da aynı senaryo (Allah korudu hamdolsun) Türkiye üzerinde uygulanmak istendi. Hamdolsun ki onurlu milletimiz direnme hakkını kullandı ve  bu zalimlerin oyununu bozdu. Dünya 5’ten büyüktür diyen ve ümmetin duası ve gözü üzerinde olan cumhurbaşkanımız dirayetli duruşu ile halkının desteğini arkasına aldı ve emperyalist ABD’leri ve diğer “salyalıları” bozguna uğrattı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkan yardımcısı Türkiye’ye gelerek (Amerika size en yakın dost) yalanını söylese de kimseyi inandıramadığını bilmektedir.

Türkiye hakkında sicili iyi olmayan bu adam. Aslında “çocuklarının başarısızlığının” üzüntüsü ile vakur duruşlu Cumhurbaşkanımızın karşısında yutkuna, yutkuna sinsi planlarını kamufle etmeye çalıştığı besbelliydi.

Ama Tarih 500 yıl sonra tekerrür etmiş Yavuzun torunları 24 Ağustos2016 sabahı yapması gerekeni yapmış ve Bölgede belirleyici rolünü göstermiştir.

Bana göre Türkiye’nin 15 Temmuz2016 ve 24 Ağustos 2016 günlerinde ki dirilişi EMPERYALİST OYUNLAR’I

İnşallah ters yüz etmiştir.

Selam ve saygıyla.

Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
Diğer Nezih YILDIRIM Yazıları
E-GAZETE