HERŞEY AÇIĞA ÇIKACAK! - Murat YILMAZER

Yazdır
Paylaş

Eklenme Tarihi : 04 Ağustos 2020, Salı 08:19:52

...Yıl 2018 Mayıs ayı.
HERŞEY AÇIĞA ÇIKACAK!
İlimize vali Köksal Şakalar atanır ve göreve başlar. Yaklaşık olarak 1 veya 2 ay izleriz vali beyi bunun bir ayı ziyaretler iadeyi ziyaretler biz de gazete olarak ziyaret edip hayırlı olsun ziyaretinde bulunu- ruz. Sağ olsunlar tam bir devlet adabı ve makamı- nı dolduran bir vali gö- rürüz makamda. Küçük bir sohbet arasında sa- yın Vali, “Murat bey bu makamlar gelip geçici ama koltuk bakidir” der ve o esnada içimden devlet terbiyesi almış tam bir Devlet adamı der ve kendilerine tekrar- dan hayırlı olsun deyip makamdan ayrılırız. Bizi sağ olsun kapıya kadar uğurlar tabi bu arada Vali beyi takip ediyoruz Sinop halkı memnun ve vali bey Sinop ve ilçele- rini sık sık ziyaret ediyor ve sorunlarla yakından ilgileniyor. Tabi bu ara- da devlet adamlığını da yapıyor siyasiler de ke- limeler başlıyor işte vali beyle biraz sıkıntılar ya- şadıklarını dillendiriyorlar siyasilerin küçük talepleri oluyor fakat talepler öyle bir siyaset veya siyasi bir parti nelerle uğraşı- yor dedirtecek seviyede tabi talepler olmuyor ol- mayınca işte “valiye iş yaptıramıyoruz” deni- liyor. Velhasıl kelam ko- numuza gelelim; bir gün vali beyi ziyaret ederim ve kendisine konu ile ilgili olarak brifing veririm ve vali bey de gülümse- yerek “Murat bey böy- le bir şey olabilir mi. Yargıtay kararı nasıl uygulanmaz?” der. Ben de “Sayın valim dilek- çem hazır ve onlarca dilekçem var” derim sağ olsun “Murat bey siz neyi ne yapmanızı iyi bilirsiniz” der ve ma- kamdan ayrılırım daha sonra tekrar Sinop Cum- huriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulu- narak Yargıtay kararının 4 yıldır uygulanmadığı ile ilgili dilekçemi veririm, daha sonra Valilik ma- kamından soruşturma izni istenir ve vali bey de inceleme-araştırma ya- pılsın diye bir muhakkik atanır ve bu atanan mu- hakkike baskı kurarlar ve atanan muhakkik 4 aylık bir detaylı inceleme so- nucunda dosyayı Valiliğe sunar ve işlem devam eder. Tutulan rapor neyi içerir bilemem ama sa- yın vali tekrardan benim tahminim atanan muhak- kike ve rapora istinaden İçişleri Bakanlığı’ndan bu konu ile ilgi müfettiş talep eder sağlam olsun diye ve iki Mülki baş mü- fettişi gelir ve inceleme- sini yaparlar ve giderler. Bu arada 8 ay geçer ve Devlet halen haksız yere zarara uğratılır ve bu gazeteler ilan almaya devam eder. Arkasına corona virüsü de gelin- ce devlet bazı şeyleri öteler, günler gelir geçer bizim evrak beklemede, gayet sakin bir şekilde beklerim ve ardından bir duyum alırım; benim ev- rağımın bekletildiği du- yumunu… Vay efendim vay… Bir insanda onur şeref varsa bırakın bek- letmeyi anında gereken neyse yapılsın devletin kestiği parmak acımaz deyip kararını verir karar mercii de değil Anka- ra’daki makam sahibi ay- rıca ricacı makam olur, nerede öyle Devlet terbi- yesi almış kişiler! Detaylı bir araştırma sonucun- da bakanlık makamını meşgul edecek kadar bir iş becerebildimse valla bana helal olsun! Dev- letin yukarıdaki adamını yalan yanlış bilgilerle kandırıp Devletin üst dü- zey bürokratı yorum yap- madan tekrar diyorum ricacı oluyorsa aga tuz harbi kokmuş! Bu arada valiler kararnamesi ile valilik makamında de- ğişiklik olur ilimize yeni valimiz atanır. Şimdi bu iş burada bitmiyor tabi ki ileriki günlerde kimle- rin ne kadar bize kin ve nefret beslediğini ayrıca Devletin makamından mafyavari tehditlerle ve makamını kendi maka- mıymış gibi kullananları da tek tek yazacağım. Öyle bir düzen yok kar- deşim! Herkes kendi- ne çeki düzen verecek! Öyle basit değil bazı şeyler. Şuan bekleme- ye alıyorum ve öyle bir düzen olmayacak! Bu arada 4 yıl önce Basın İlan Kurumu ilimize şube açması için girişimlerde bulunduk, şükürler olsun 4 yıl sonra valilikten ayrı- larak Samsun Basın İlan Kurumu’na bağlandık ve bu süreç iyi oldu denetim inceleme artık devletin kurumundan şeffaf bir düzende gidecek, yani alavere dalavere olmaya- cak. Gerçi bizde her ilan başı yüzde on beş kesin- ti olacak. Sinop’ta bize gelince biz unumuzu ele- dik eleğimizi astık. Tek- rardan eleği al da unu ele derlerse bu sefer tar- lada ekin kalmaz elene- cek… Not hani yazımın başında belirtmiştim ben Devletin bir kuruşunu haksız yere yedirtmem dedim, devlet adamlarını koşarak bakana gidip ya- lan yanlış bilgiler söyle- yip şikâyetçi olmayacak- sın! Küçük bir hatırlatma; İl Özel İdaresi’ne mü- fettiş istenildi ve gelen müfettiş üç gün durdu ve birden bire geri gitti hani düşünüyorum bu mü- fettiş neden hemen geri gitti acaba birileri ben bu işten yanarsam bende birilerini yakarım mı diye siyasilere mesaj gönder- miş olup da bu müfettiş geri gitmiş olabilir mi ay- rıca bize de müfettiş gel- di hadi bir kişi müdahil olsa idi ya fakat buradan veya Ankara’dan Dev- letin o üst düzeyindeki kişiyi kim aradı da rica etti ise bu siyasi parti il başkanı olur Milletvekili olur Meclis başkanı olur eski vekil olur ve bura- da bir başkan olur hiç değilse üst düzey ilimiz- deki bürokrat olur ahım yakanızda yeryüzünün üstü varsa altı da var kim bu işe ön ayak oldu ise bunu vebalini ödeye- meyecektir bana ikili oy- nayan kim varsa ortaya çıkartacağız Allah’ın iz- niyle Devlet adamı kolay kolay yetişmiyor kolayı- na harcanmaması lazım bunu derken kendini bi- len biliyor ayrıca bu iş- lere devlet soyulmasına tekrar diyorum ön ayak oluyor ise şerefsizdir ben mücadeleme devam edeceğim sizde edin ba- kalım haram yedirtmeye bu kişilere geçmiş Kur- ban Bayramınız mübarek olsun… Saygılar…
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
Diğer Murat YILMAZER Yazıları
E-GAZETE