YESARİ BABA VE SİNOP VALİSİ - TUFAN BİLGİLİ

Yazdır
Paylaş

Eklenme Tarihi : 23 Kasım 2017, Perşembe 14:17:28

“Sanma ey zahit cihan içre sivayı bekleriz
 YESARİ BABA VE SİNOP VALİSİ
Terk-i tecridiz Veli Bab-ı Rızayı bekleriz

              Asitanı devlete arzu çeken âşıklarız

             Gemimiz yüklendi ama daha havayı bekleriz”   (H.Gökçen/http://www.gdd.org.tr/mutfakdetay.asp?id=142)

            Yesari Baba’nın (Mehmet) ömrünün bu son günlerini de postnişinlik beklerken söylediği değiş.

+++

            Yıllardır harap vaziyette bekleyen Sinop’umuzun tarihteki entelektüeli (*) Yesari Baba’nın (Mehmet’in) Ada Mahallesindeki Türbesine Sinop valisi Hasan İpek Beyefendi sahip çıktı.

            Türbenin yıkık, harabe olduğunu öğrenen Sinop Valisi Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Üçüncü oğlu vasıtasıyla mülkiyetimiz sınırları içinde bulunan kültür değerimizin onarılması için yapabilecekler konusunda bilgimize baş vurdu. Bu mekanın uygun şekilde onarılarak halka açılması konusunda Valilik olarak gerekenin yapılacağını ifade etti.

                Mezartaşı Kitabesinde:

"Hû dost/

İşitdi "İrciî" savtın çekildi dâr-ı kesretden

Erişdi vahdete azm-ı rehî dâr-ı bekâ etdi

Nice yıllar kilâr-ı hankâh-ı Hazret-i Pîr'de

İdüb sıdkile hidmet Hakk'a tahsîl-i rızâ etdi

Zemân-ı postnişînlik geldi ammâ olmadı kısmet

Çerâğ-ı ömrünü bâd-ı ecel geldi fenâ etdi

Erenler hidmetinde şöyle pîr-i nâ-tuvân oldu

Turûk-ı nâzenînde nâmını fevkal'alâ etdi

Batumlu Yesârî şöhret kaldı bu âlemde

Yetişdi menzil-i maksûduna terk-i sivâ etdi

Çıkub bir er Gedâyi söyledi ammâ duta tarih

Yesârî hazret-i pîre yine/ pîrine cânın fedâ etdi

sene 1297". Yazan…

 

Türbe Duvardaki Kitabesinde:

"Yakalım türbesine nûr-ı muhabbetle çerâğ

Bir makâm oldu bu bak sanki Yesâri Baba sağ"

.

Şeklinde beyit bulunan divan sahibi, bu toprakların aydın’ının ruhu bu duyarlılıktan sonra biraz huzur bulabilir.

Ancak görev bitti mi?

Hayır!

Sıra şimdi o’nun divanının bulunup çıkarılması, onarılan türbede ve Sinop ile ilgili kitaplıklarda yerini almasının sağlanması başta üniversiteler, tüm Sinoplu sorumlulara düşmektedir.

Bu arada Sayın Vali’nin; 1960’larının Sinop kültürünü ve çocuk oyunlarını öyküler şeklinde kitaplaştırdığım “1960’lar Sinop ve Çocuk” isimli kitabıma da teveccüh göstererek gerekli desteği vereceğini belirtmesi ayrı bir kültür desteği olarak yorumlanabilir.

 

Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
Diğer TUFAN BİLGİLİ Yazıları
Kaz
E-GAZETE