Mobil Haber Servisi
Bu yazı 12 Mayıs 2022, Perşembe 11:56 tarihinde eklendi. 294 kez okundu.

PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ!

Sinop’ta siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile vatandaşlardan oluşan grup dün üç farklı noktada basın açıklaması yaptı. Seyyid İbrahim Bilal Öğrenci yurdunun kamulaştırma bedeli ile Ada Otel’in Sinop Polis Gücü Derneğine kiralanmasının araştırılması için suç duyurusunda bulunan grup, “Biz Sinop’un hiçbir değerinin herhangi bir şahsa ya da gruba kanunsuz bir şekilde teslim edilmesine müsaade etmeyeceğiz” dediler.
PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ! Sinop’ta dün üç farklı noktada basın açıklaması yapıldı. Siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile vatandaşlardan oluşan bir grup, Seyyid İbrahim Bilal Öğrenci yurdunun yüksek bedelle kamulaştırılması ile Ada Otel’in Sinop Polis Gücü Derneğine kiralanmasına ve Sinop Kent Meydanı Projesine tepki gösterdi. 

Seyyid İbrahim Bilal Öğrenci Yurdunun yüksek bedelle kamulaştırılmasıyla ilgili olarak CHP Sinop İl Başkanı Avukat İnan Savaş Yüksel, “Bu yurdun maliyetinin yaklaşık 3 katı bir fiyata kamulaştırıldığı iddiası doğru mudur?” diye sordu.

Yurdun önünde yapılan basın açıklamasını okuyan Yüksel, “Bilindiği üzere 18 Şubat 2021 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, ülke genelinde bazı KYK yurtlarını kamulaştırma kararı aldı. Sekiz ilde kamulaştırmaya gidilirken, Sinop’ta da Seyyid İbrahim Bilal Öğrenci yurdu kamulaştırılarak bakanlık bünyesine alındı. Yurt binası özel bir müteşebbis tarafından yapıldıktan sonra 18 Şubat 2021 tarihinde Bakanlık tarafından İl Müdürlüğüne verilen yetkiye istinaden kamulaştırılmış buna göre Sinop ili 117 ada 133 parselde bulunan 2217 m2’lik taşınmaz, söylenenlere göre 50-60 milyon lira civarına mal olmasına rağmen 150-160 milyon TL bedelle kamulaştırılmıştır. Müteşebbisin 1 yıllık karı %300 dolayındadır. Kamu yararıyla yapılan kamulaştırma işlemleri için bu gibi kar marjlarının normal olmadığı, burada bir kamu zararının olduğu açıkça ortadadır. Söz konusu yurt binasıyla ilgili olarak yapılacak incelemelerin ardından burada kamunun açıkça zarara uğratıldığı görülecektir. Burada zarara uğratılan devletimizdir, parası belirli şahıslara aktarılan milletimizdir. Bu konunun hassasiyetle ele alınarak, detaylı ve nitelikli bir şekilde soruşturulması gerektiği açıktır” dedi.

Konunun araştırılması için savcılığa suç duyurusunda bulundukları ifade eden Yüksel “Taşınmaza ait Kamulaştırma kararı hangi kurum ve kişilerce alınmış, hangi mercii tarafından onaylanmıştır?. Bu yurdun maliyetinin yaklaşık 3 (üç) katı bir fiyata kamulaştırıldığı iddiası doğru mudur?. Taşınmazın değer tespiti için, Kıymet Takdir Komisyonu kurulmuş mudur, kurulmuş ise bu komisyon piyasa fiyat araştırması yapmış mıdır, yapmış ise neye göre fiyat tespiti yapılmıştır?. Kamulaştırıldığı söylenen arazi ve binanın, beyan edilen emlak değerleri dikkate alınmış mıdır?. Kamulaştırma çalışmaları esnasında değer tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yetkilendirilen Gayrimenkul Değerleme firmalarına kıymet takdiri için herhangi bir çalışma yaptırılmış mıdır?. Kamulaştırılan arazinin bulunduğu mevkide ve civarlarında bedelsiz arazi tahsisi alınabilecek hazine arazisi bulunmakta mıdır, eğer böyle bir arazi var ise, neden bu arazi üzerine yurt binası inşa edilmesi düşünülmemiştir, bedelsiz hazine arazisi var iken, bedel karşılığı kamulaştırmaya neden gerek duyulmuştur?. Kamulaştırıldığı söylenen Yurt binası, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile açık ihale usulü ile ihale edilmiş olsaydı, devlete maliyetinin ne kadar olacağı hesaplanmış mıdır? Taşınmazın satış değeri ne kadardır?. Konuyla alakalı olarak Cumhuriyet Başsavcılığına yapacağımız suç duyurusunun ardından etkin bir soruşturma yürütülmesini sağlayacağız, bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Yapılacak soruşturma neticesinde görülecektir ki burada haksız kazanç sağlayan kişi ya da kişiler bulunmaktadır, tıpkı kanalizasyondan gelen koku gibi pis kokular gelmektedir ve bu paralar da halkımızın milletimizin parasıdır.” ifadelerinde bulundu.