Barbunda parazit keşfedildi! SİNOP'TAN BİLİME BÜYÜK KATKI!

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özer’in öncülüğünde yürütülen araştırmada; barbun balığının böbreklerinde hastalığa sebep olan parazit türü keşfedildi.
 Barbunda parazit keşfedildi! SİNOP'TAN BİLİME BÜYÜK KATKI! Dünyada ilk defa keşfedilen ve dünya bilim literatürüne giren parazit türü, su ürünleri hastalıklarına dair araştırmaların yayınlandığı, su ürünleri alanındaki en prestijli dergi olan “Diseases of Aquatic Organisms” da yayınlandı.

Bulunan parazit türünün Dünyada ilk defa keşfedilmesinin kendileri açısından büyük bir önem arz ettiğini belirten Sinop Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özer, araştırma ekibindeki Yrd. Doç. Dr. Cem Tolga Gürkanlı, Doç. Dr. Yılmaz Çiftçi, Arş. Gör. Sevilay Okkay ve Dr. Violetta Yurakhno ile birlikte gerçekleştirilen bu araştırmada, dünya bilim literatürüne tamamen yeni bir bulgu ile katkı yapmaktan büyük mutluluk ve onur duyduklarını ifade etti.

 BULUNAN PARAZİT TÜRÜNE “ORTHOLİNEA MULLUSİ” ADI VERİLDİ

Prof. Dr. Ahmet Özer, barbun balığının böbreklerinde tespit edilen hastalık yapıcı parazite “mullusi” adını koyarken, barbun balığının latince isminden (Mullus barbatus) esinlenilerek “Ortholinea mullusi” olarak isimlendirdiklerini, bunun da hem Sinop Üniversitesi ve çalışma arkadaşları için mutluluk verici olduğunu söyledi.

Ahmet Özer, “ Karadeniz'de yaşayan balık türlerinin mevcut parazitlenme durumlarını tespit etmek, parazitlerin balık ve insan sağlığı açısından bir tehdit oluşturup oluşturmadığını belirlemek amacıyla Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak şahsım ve çalışma arkadaşlarımla kapsamlı ve planlı araştırmalar yürütüyoruz. Barbun balığı da bu anlamda bizim özel ilgi alanımıza giren balık türlerinden bir tanesidir. Bilindiği gibi barbun balığı ülkemizi çevreleyen Akdeniz, Ege Deniz ve Karadeniz'deki balıkçıların ana hedef türlerinden bir tanesidir. Ekonomik değeri oldukça yüksek olan ve insanlar tarafından tüketim alışkanlığı açısından beğenilen bir balık türüdür. Çalışma ekibim Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesinden şahsım ve asistanım Doktora Öğrencisi Sevilay Okkay, Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Yılmaz Çiftçi ve Yrd. Doç. Dr. Cem Tolga Gürkanlı ile Ukrayna'nın Kırım Yarımadasındaki bir Enstitüde çalışan Dr. Violetta Yurakhno yer almaktadır. Çalışma arkadaşlarımın her birine çabaları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Özer, “Yaklaşık olarak 2 yıllık zaman diliminde gerçekleşen bu araştırmada incelediğimiz her 4 balıktan 1 tanesinin böbreklerinde hastalık yapma potansiyeli olan bir parazit türünün varlığını tespit ettik. Morfolojik olarak yani dış görünüşüne dayanan incelemeleriniz sonrasında bu parazitin daha önce hiç bilinmeyen bir tür olabileceğini değerlendirdik. Kesin sonuca ulaşmak amacıyla parazitimize dair moleküler araştırmalar da yaptık, elde ettiğimiz bulgular' yüklediğimiz gen bankasında bir karşılığının olmadığım gördük ve tamamen yeni bir tür olduğu kesinleşti. Bilim dünyası için yeni olan parazitimizin adını da barbun balığının latincesi olan Mullus barbatus'tan esinlenerek Ortholinea mullusi olarak koyduk” dedi.

PARAZİT TÜRÜ, İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN RİSK TAŞIMIYOR

Prof. Dr. Ahmet Özer, balık türünün böbreklerinde tespit edilen parazit türünün insan sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığını belirterek, “ Barbun balığının böbreklerinde tespit ettiğimiz parazit türünün balık sağlığına ve gelişimine bir etkisinin olması muhtemel ancak, bu balığı tüketen insanların sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığını özellikle belirtmek isterim. Ülkemiz insanının balık tüketim alışkanlığı göz önüne alındığında; bizler pişirme öncesi böbrekler dahil tüketilmeyen kısımlarını iyice temizleriz ve böylece parazitin uzaklaştırılmasını ve dolayısıyla da tüketilmemesini sağlamış oluruz. Miksozoa grubu parazitler yaklaşık olarak 2200 civarında türden oluşmaktadır ve bizim bulgumuz ile bu sayıya yeni bir kayıt daha eklemiş olduk. Bu grup parazitler 100 yıldan fazladır bilinen son derece dinamik ve değişken olabilen parazitlerdir. Yaşam döngülerine baktığımızda tatlısu balıklarındaki bu grup parazitlerin başka konaklara ihtiyaç duyduklarını biliyoruz ancak deniz balıklarında durum biraz daha değişik. Şöyle ki, deniz balıklarında enfeksiyonun oluşması için başka konaklara ihtiyaç duyulmasının yanı sıra balıktan balığa da geçişin olması müthiş bir potansiyel tehdit olarak karşımıza çıkmaktadır. Barbun balığında bulduğumuz bu parazitin yaşam döng4sünü henüz bilmiyoruz ancak mutlaka araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Karadeniz'in ve özelde de Sinop'un ülkemizin önemli balıkçılık alanlarından bir tanesi olması nedeniyle bu alandaki araştırmalarımızın mutlaka desteklenmesi gerektiğini ifade etmek isterim. Aslında 3 yıl önce bir TÜBİTAK projesi olarak hazırladığımız, başvurusunu yaptığımız, revize edip tekrar tekrar sunduğumuz ancak TÜBİTAK tarafından reddedilen ancak kendi maddi imkanlarımızla gerçekleştirdiğimiz çok kapsamlı bir araştırmanın parçası olan bu parazit grubunun Karadeniz'de mutlaka ve daha kapsamlı olarak araştırılmasının gerekli olduğuna inanıyorum. Bu noktada, ülkemiz bilim camiasında saygın bir yeri olan yeni TÜBİTAK Başkanımıza da bu görevi en iyi şekilde yapacağına olan inancımla saygılarımı sunuyor ve başarılar diliyorum. Kurumun ve tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için sonsuz teşekkürlerimi bir kez daha vurgulamak isterim” ifadelerini kullandı.

KEŞFEDİLEN BU TÜR, SU ÜRÜNLERİ ALANININ EN PRESTİJLİ DERGİSİNDE YAYINLANDI

Yapılan araştırmanın sonuçları, su ürünleri hastalıklarına dair akademik araştırmaların yayınlandığı kendi alanındaki en saygın dergi olan “Diseases of Aquatic Organisms” da yayınlandı.

Özer, bu çalışmanın böylesine kaliteli bir dergide yayınlanmasından mutluluk duyduğunu belirterek, “Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Ordu Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi ile ortak gerçekleştirilen bu tür özgün çalışmaların, hem Sinop Üniversitesi’nin dünyadaki bilim camiasınca tanınırlığına; hem de Su Ürünleri Fakültesi’ndeki araştırmaların kalitesinin tescillenmesine katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

 

 

http://sinoppusulasi.com.tr adresinden 19 Mart 2019, 12:59 tarihinde yazdırılmıştır.