'KOBİGEL' PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

KOSGEB’in ev sahipliğinde 20 Nisan’da gerçekleştirilen “KOSGEB KOBİ Zirvesi 2018” oldukça başarılı çıktılarla sonuçlandı. Zirvede, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt önemli noktaların altını çizdi.
'KOBİGEL' PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Uzkurt, “KOBİ’lerin sorunlarını çözmek, sıkıntılarını gidermek, önlerindeki engelleri aşmalarına yardımcı olmak üzere bütün imkânlarımızla KOBİ’lerimizin daima yanlarında olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekonomik büyümenin tabana yayılması ve gerçek bir refah ortamının tesis edilebilmesi için, KOBİ’lerin başarılı bir kimliğe sahip olmaları gerekliliğinin farkındayız. KOBİ’lerimizi uluslararası pazarlarda söz sahibi yapmak ve ülkemizin stratejik önceliklerine uygun olarak yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek imalatçı girişimcilerimizi özellikle desteklemeye devam edeceğiz. KOSGEB’i sadece destek veren bir kurum değil KOBİ ekosistemini yöneten, KOBİ’ler ile kalkınmayı tesis eden ve KOBİ’lerimizin ihtiyaç duydukları rehberlik, danışmanlık ve mentörlük hizmetlerini veren bir kurum haline dönüştüreceğiz. Tüm bu çalışmalarımızın yanında, güçlü KOBİ’lere sahip olmak, KOBİ’lerimiz vasıtasıyla, ekonomimizi sağlam temellere dayandırmak için, desteklerimizi, artırarak ve kapsamını genişleterek devam ettiriyoruz.” dedi.

            Zirvede ayrıca KOBİGEl KOBİ Gelişim Destek Programı 2018 yılı ilk çağrısı da ilan edildi.

 

 

KOBIGEL PROJE TEKLİF ÇAĞRISI AÇIKLANDI

KOBİ lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesi hususunda "KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı" açıklandı.

Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin artırılması, KOBİ'lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesi hususunda "KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı" açıklandı. Proje çağrısı için başvuru sisteminin 22 Haziran 2018 günü saat 23.59'da kapatılacağını dile getiren KOSGEB Sinop Müdürü Nedim Kaşıkırık; "Proje Teklif Çağrısına; İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisine uygun olan imalat sanayi sektörü KOBİ'leri, tüm illerdeki yüksek teknolojili imalat sanayi sektörü KOBİ'leri (NACE Kodu: 21, 26, 30.3) ve 23(Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı), 10(Gıda ürünlerinin imalatı), 14(Giyim eşyalarının imalatı), 25(Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı), 16(Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı) NACE koduyla faaliyet gösteren imalatçı Sinoplu KOBİ'ler başvurabilecektir.

            Proje sunacak işletmelerin KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları, bilanço usulünde defter tutmaları, 2017 yılı net satış hasılatının en az 300 bin TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacaktır. Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sektörlerindeki işletmelerde yukarıda belirtilen satış hasılatı ve çalışan sayısı sınırı dikkate alınmayacaktır" dedi.

1 MİLYON LİRAYA KADAR DESTEK

            Kaşıkırık; "İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2017 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekecektir. Destek oranı tüm bölgeler için yüzde 60'tır. Proje çağrısı ile işletme başına 300 bin TL'ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL'ye kadar geri ödemeli (teminat karşılığı) olmak üzere toplam 1 milyon TL'ye kadar destek verilebilecektir. Başvuru şartlarını karşılayan KOBİ'ler, 'rekabet gücünün geliştirilmesi' genel teması ile ilişkilendirilen çağrıdaki stratejilerden biri veya birkaçını birlikte içeren proje sunabilecektir.

            Proje çağrısının toplam bütçesi; imalat sanayi sektörü için 500 milyon TL'dir" diyen Kaşıkırık; "Yazılım sektörü için 200 milyon TL olmak üzere toplam 700 milyon TL'dir. Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre kurul tarafından puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkanları dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir. Proje Teklif Çağrısına erişilebilecek link, Proje Başvuru Formu Örneği, Başvuru Kılavuzu, İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisi, Kurul Değerlendirme Kriterleri Tablosu, OECD İmalat Sanayi Sektörleri Teknoloji Düzeyi Sınıflandırma Tablosu ve programın Uygulama Esasları, www.kosgeb.gov.tr adresinde 'Destekler' menüsünden 'KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı' alt menusu seçilerek incelenebilecektir.

            Son başvuru tarih ve saatinden önce başvuru sahibi tarafından onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve 2017 KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, işletme yetkilisinin e-devlet şifresiyle ile sisteme girerek başvurularını oluşturabilecektir" açıklamasında bulundu.

 

http://sinoppusulasi.com.tr adresinden 20 Mart 2019, 10:28 tarihinde yazdırılmıştır.