Sinop Sosyal Güvenlik (SGK) İl Müdürü Sami Şahin, 7326 sayılı yapılandırma kanunu hakkında bilgiler verdi. Şahin, 7326 sayılı yapılandırma Kanununun 30 Eylül itibariyle sona ereceğini belirterek SGK’ya borcu olan vatandaşların yapılandırmadan yararlanmaya davet etti.
Sinop Sosyal Güvenlik (SGK) İl Müdürü Sami Şahin, 7326 sayılı yapılandırma kanunu hakkında bilgiler verdi. Şahin, 7326 sayılı yapılandırma Kanununun 30 Eylül itibariyle sona ereceğini belirterek SGK’ya borcu olan vatandaşların yapılandırmadan yararlanmaya davet etti.

SGK Sinop İl Müdürü Sami Şahin, yapılandırma hakkında yaptığı açıklamada bu bilgilere yer verdi; “09/06/2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun hakkında; 2021/Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş; - Sigorta primleri, - Genel Sağlık Sigortası primleri, - İşsizlik sigorta primleri, - 30.04.2021'den önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, - İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, - Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, - Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, - İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri, - Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri, - 5510/Ek-5, Ek-6’ ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, - 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar, - Sosyal Güvenlik Kurumunca Takip ve Tahsili Yapılan; Damga Vergisi, Eğitime Katkı Payı ve Özel İşlem Vergisi yapılandırma kapsamındadır. Yapılandırmadan yararlanmak için 30.09.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 30.11.2021’e kadar ödemek gerekmektedir.

 

 

http://sinoppusulasi.com.tr adresinden 27 Kasım 2021, 09:06 tarihinde yazdırılmıştır.