İHALE İLANI

Yazdır
Paylaş
T.C. SİNOP İCRA DAİRESİ 2018/150 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
İHALE İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN: Özellikleri: Tapu Kaydı; Sinop Merkez İlçe Sinop Merkez İlçe Yeri Mahalle Dr. Rızanur Caddesi 51 Ada 23 Parselde yüzölçümü 811,92 m2 zemin tipi “Kat mülkiyeti” ana taşınmaz niteliği “ 1 bodrumu 1 zemin 4 normal 1 teras katlı on dükkan kırk sekiz daireli kargir apartman” olan taşınmazın “2/106 Arsa Paylı B Blok İkinci Katta 34 No.lu Bağımsız Bölüm” bağımsız bölüm niteliği “Mesken” kayıt durumu “Aktif” olan taşınmazın “Tam” hisse ile “Enver Aydınyılmaz – Süleyman Oğlu” adına kayıtlıdır.

Eklenti bilgileri bölümünde “E-23 kömürlük” tanımlı “Kömürlük” tipi eklentisinin olduğu belirtilmektedir.

Gayrimenkulün Tanımı; Adres, Yeni Mahalle Eğitim Sokak No:1 B Blok D:34’dür. Köşe başında dikdörtgen parselde bulunan binanın ön cephesindeki A Blok Gazi Caddesine, arka taraftaki C Blok Dr. Ahmet örs caddesine bakmakta ve girişleri bu caddelerdedir. A ve C Bloklar arasında kalan B Bloğun girişi yan taraftaki Eğitim sokaktadır. Her  katta A ve C Blokta ikişer, ortadaki B blokta ikisi yola ikisi arka bahçeye bakan 4 daire bulunmaktadır. Söz konusu 34 no. lu daire, eğitim sokaktan girilen B Blokta zemin katın bir kat üstündeki ikinci katta arka bahçeye bakan cephede, Gazi caddesine bakan A Bloğa bitişik olan taraftaki dairedir.

Tapu Sicil Müdürlüğünde görülün tasdikli projesinde; B Bloğun arka cephesinde bulunan 34 no.lu meskenin giriş kapısının açıldığı antre bitişiğinde cephede salon, girişin hemen sol tarafında önünde aydınlığa bakan balkonu olan mutfak bulunmaktadır. Mutfağın hemen yanındaki holde tuvalet banyo, salonun yanında cephede birinin önünde balkonu olan iki yatak odası bulunmaktadır. Tasdikli projesinde salon (25,90 m2) ve bitişiğindeki mutfak (7,65 m2 ) yatak odaları (13,85+11,11 m2) mutfak banyo (5,75 m2) tuvalet lavabo (1,00 m2) balkonlar (4,59+2,50 m2) ve hol (5,87 +3,92 m2) olmak üzere toplam kullanım alanı 82,14 m2 değerlenmeye tabi inşaat alanı 100,00 m2 olarak alınmıştır. Yerinde yapılan incelemelerde, binanın projesine uygun olduğu görülmüştür. Ancak, aydınlığın içinde mutfak balkonu olarak yapılan kısım tüm katlarda inşaat yapılırken kapatılarak, mutfağa dahil edilmiştir. Balkon kenar korkulukları ilk yapıldığı hali ile demir korkulukludur. Kaloriferi mevcut, asansörü olmayan  iç merdivenleri hala mozaik kaplama ve merdiven korkulukları demir olan bakımsız ve dış cephe boyası çok eski, çatısı mevcut, doğramaları PVC olan binaya henüz doğalgaz bağlantısı yapılmamıştır.

Yüzölçümü: Meskenin kullanım alanı 82,14m2

İmar Durumu: Taşınmaz Belediye sınırları içinde kalmakta olup parselin kuzeyi bitişik nizam 5 kat, güneyi ise bitişik nizam 7 kattır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 7 kattır. Ticaret +konut kullanımındadır. Önlemli alan (2-1) de kalmaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. 08.03.1993 tarih ve 93/13 sayılı imar durumunda mevcut binaya ilave verilen imar durumunda parsel bitişik nizam 7 kata tahsislidir. Tanzim edilen proje için 30.11.1976 tarih ve 40/40 sayı ile betonarme karkas binada 4.810,00 m2 mesken için Haşim Tarı adına yeni inşaat ruhsatı düzenlenmiştir. Yol servisi üstünde 1 zemin 5 normal toplam 6 katlı binada B Blokta 34 no.lu daire 100,00 için Hikmet ÖZUSTA adına 28.06.1979 tarihinde 39/47 sayı ile düzenlenmiş yapı kullanma izni bulunmaktadır. Kullanım amacı “mesken” olan bağımsız bölümün inşaat ruhsatı ve iskândaki alan 100,00 m2 üzerinden değerleme yapılmıştır. Betonarme binanın inşaat ruhsatına göre yaşı 42 ve yapı sınıfı 3 B’dir.

Kıymet: 180.000,00 TL                                                KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında bulunduğu şekilde

  1. Satış Günü: 05/02/2019 günü 10:00 – 10:10 arası  
2.Satış Günü . : 05/03/2019 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri : Meydankapı Mahallesi İskele Caddesi No:4 İç Kapı No; 6- Giriş Sağdan

 2. Oda İcra Müdürlüğü Mezat Salonu Merkez Sinop

Satış şartları

1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,

artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif

verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları

toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı

takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden

önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin

edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi

şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar

kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü

geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya

aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve

giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır;

aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133 üncü

maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile

ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki

farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale

farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa

öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği

takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca

bilgi almak isteyenlerin 2018/150 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları

ilan olunur. 04/12/2018

SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ (ıık:127.Md.) İş bu satış ilanı tebliğ yapılamayan tüm takyidat ilgilileri adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

 

 264 nolu ilan

 

 

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[1260 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2018-12-12]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
İhale ilanı
İhale ilanı
E-GAZETE