İHALE İLANI

Yazdır
Paylaş
T.C. SİNOP İCRA DAİRESİ 2018/1365 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
İHALE İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :TAPU KAYDI ; “Taşınmaza Ait Tapu Kaydı”nda, Sinop Merkez İlçe Ada Mahallesi 100 Ada 39 Parselde yüzölçümü 2.499,60 m² zemin tipi “Kat Mülkiyeti" ana taşınmaz niteliği “Her Biri Bir Zemin İki Normal Katlı Bahçeli Kargir Dört Blok Apartman ve Dükkan” olan “1/24 arsa paylı A Blok 2. normal katta 6 no.lu” bağımsız bölüm niteliği “Mesken” kayıt durumu “Aktif” olan taşınmazın “1/3” hissesi “Erdal Şenkaya” adına kayıtlıdır.

GAYRIMENKULÜN TANIMI;Adres, Ada Mahallesi Okullar Cadde No:7/6’da yer almaktadır. A Blok ana yoldan uzak en arkada yan tarafta yeni açılan yola dik konumdaki binadır. Her katta karşılıklı çift daire bulunan ve biri bodrum biri zemin kat olmak üzere toplam 4 katlı binanın en üst katında, binanın arka tarafında bulunan giriş kapısına göre binanın sol tarafındaki 6 no.lu meskendir. Binanın bodrum girişleri ön, bina girişi ise arka cephededir.Tapu Sicil Müdürlüğünde görülen tasdikli projesinde, girişin açıldığı antreden hem salona hem de mutfağa kapı açılmaktadır. Yan cephede birinin önünde balkonu olan 2 yatak odası ile ön cephede önünde küçük bir balkonu olan salon bulunmaktadır. Mutfak, tuvalet lavabo ve banyo arka cephededir. Salon (23,20) mutfak (5,86 m²) yatak odaları (12,00+8,00 m²) balkonlar (2,00+3,00 m²) banyo (3,85 m²) wc-lavabo (1,20 m²) antre (1,50 m²) olmak üzere dairenin net kullanım alanı 60,61 m² olup, değerlemeye esas inşaat alanı 70,00 m² alınmıştır. Dış görünüşü ile projesine uygun olduğu görülmüştür. Yerinde yapılan tespitlerde, kullanılmakta olan daire görülmüştür. İçinde yapılan tadilatla salonla mutfak birleştirilmiş, aradaki mutfak tezgahı ile salon mutfak ayrılmıştır. Günün standartlarında yenilenmiş, bakımlı dairenin tabanları lamint, duvar ve tavanları alçı kaplama, ıslak zeminler ve balkonlar seramik, kapıları dolgu ahşaptır. Pencere doğramaları PVC ve ön balkonu cam kaplama ve balkon korkulukları cam olan dairenin giriş kapısı hazır çelik kapı ve kapı eşiği mermerdir.

Daire kaloriferlidir. Çatısı kiremit kaplı, bakımsız ve eski binanın merdivenleri mozaik, trabzanlar ahşap, merdiven korkulukları demir, binanın ana giriş kapısı camlı demir kapı, dış cephesi bodrum seviyesine kadar boyalı, bodrum seviyesinden yere kadar taş duvardır.

İmar Durumu:“Söz konusu taşınmaz Belediye sınırları içinde kalmakta olup; 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bir bölümü yol, “Ayrık Nizam 6 kat” “TAKS:0,30 KAKS:1,80” yapılaşma koşullarına sahip “Konut+Ticaret Alanı”na tahsisli” olduğu belirtilmektedir. taşınmazın vasfı “Arsa” olup her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Projesine göre 4 blok halinde yapılan binalar zemin 1 ve 2. normal katlarda karşılıklı ikişer daire olmak üzere toplam 4x6=24 bağımsız bölüm ve yol seviyesi altında 1, yol seviyesi üzerinde 3 kat olmak üzere toplam 4 katlıdır. Projesine uygun yapıldığı görülen dairelerin inşaat ruhsatına göre alanı 73,00 m²dir. Dairenin bulunduğu A Bloktaki 6 daire 438,00 m² için 06.12.1967 gün ve 8/45 sayı ile M.M. Ada Yapı Kooperatifi adına yapı kullanma izni bulunmaktadır. Kullanım amacı “mesken” olan bağımsız bölümün inşaat ruhsatı ve iskandaki alan73,00 m² üzerinden değerleme yapılmıştır. Yığma tuğla binanın inşaat ruhsatına göre yaşı 51 ve yapı sınıfı 3A ‘dır.

Kıymeti :Bilirkişi raporunda taşınmazın borçlunun 1/3 hissesine isabet eden kısmın değeri 83.330,00 TL olarak belirlenmiştir.(Taşınmazın tamamı satılmayıp sadece borçlu hissesine düşen kısım satılacaktır.)  KDV Oranı                                     : %1

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydında bulunduğu şekilde olup,

Beyan; B/2 Blokun Altındaki dükkan ortak yerlerdendir. 8/6/1971 Yev.     631 Lehtarlar ; ADA YAPI KOOPERATİFİ HİSSEDARLARI VKN:(SN:101835),

Şerh;1/10/1966 tarih 465 yev.sayılı iştira hakkı b/2 blokun altındaki dükkan üzerinde bırakılmıştır. 20/8/1971 yev. 1025 Lehtarlar; ADA YAPI KOOPERATİFİ HİSSEDARLARI VKN:(SN:103119),ADA YAPI KOOPERATİFİ HİSSEDARLARI VKN:(SN:100621),ADA YAPI KOOPERATİFİ HİSSEDARLARI VKN:(SN:101850),ADA YAPI KOOPERATİFİ HİSSEDARLARI VKN:(SN:102404),ADA YAPI KOOPERATİFİ HİSSEDARLARI VKN:(SN:103161),ADA Mah.si33 Pafta,100 Ada,39 Parsel,Yüzölçüm:0.00000,Cilt:1, Sayfa: 1 Ana Sayfa(SN:836273),ADA YAPI KOOPERATİFİ HİSSEDARLARI VKN:(SN:103116),ADA YAPI KOOPERATİFİ ORTAKLIĞI VKN:(SN:102720),ADA YAPI KOOPERATİFİ HİSSEDARLARI VKN:(SN:101834),     

1. Satış Günü               : 05/11/2019 günü 10:30 - 10:40 arası

2. Satış Günü               : 05/12/2019 günü 10:30 - 10:40 arası

Satış Yeri                      : Meydankapı Mahallesi İskele Caddesi No:4 İç Kapı No; 6 Giriş Sağdan 2. Oda İcra Müdürlüğü Mezat Salonu Merkez Sinop

             Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1365 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. SATIS ILANININ TEBLIGI (IIK. 127. Md.);İş bu satış ilanı tebliğ yapılamayan tüm takyidat ilgilileri adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlar ile yine tebligat yapılamayan tüm hissedarlara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

141 nolu ilan

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[1491 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2019-09-30]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
İhale ilanı
İhale ilanı
E-GAZETE