İHALE İLANI

Yazdır
Paylaş
İHALE İLANI

T.C.

SİNOP

İCRA DAİRESİ

2018/116 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Tapu Kaydı: Sinop Merkez İlçe Ordu Köyü Topçular Mevkii 162 Ada 7 Parselde yüzölçümü 531,00 m² zemin tipi “Ana Taşınmaz” ana taşınmaz niteliği “Tarla” ve kayıt durumu “Aktif” olan taşınmazın “1/2 hissesi” 265,50 m² “Bilgihan Karaöz-Hüseyin Oğlu” adına kayıtlıdır.

Konumu Özellikleri Ve Çevresi: Taşınmaz şehir merkezi dışında, Ordu Köyü sınırları içinde, Babacan Yoluna 100 mt. ve bu yoldan içeri doğru yeni açılan yolun bittiği yerdedir. Hemen arka tarafında yeni yapılan Özel Bahçeşehir Koleji ve hemen üst tarafında TOKİ Konutları ile Sağlık Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır. Hükümet Binası, Belediye, banka, her türlü alışveriş ve dükkanların bulunduğu şehir merkezine uzaklığı 9-10 km. kadardır. Ayancık yolu üzerinde bulunan Şehir otogarına ve Sinop Hastanesi ile Sinop Üniversitesine uzaklığı 5-6 km. kadardır.

Gayrımenkulün Tanımı: Adres, Ordu Köyüdür.Buradaki arsalar hafif eğimli jeolojik yapıya sahip olup, alt ve üst köşeleri arasında kot farkı bulunmaktadır. Civarında eski evlerle eskiden yapılmış kooperatif evleri hariç, yeni yeni 2-3 katlı evler yapılmaya başlanmıştır. İki tarafı komşu parsellere bitişik olan köşebaşında bulunan arsanın üst tarafından geçen yol açılmış olmasına rağmen, devamı henüz açılmadığı gibi, açılmış olan kısımlar da ham yol halindedir. Halihazırda ekilip dikilen bahçe olarak kullanılmaktadır.Yolun diğer tarafındaki arsalardan sadece birinde bina bulunmaktadır. Ön cephesi güneye yola bakan arsa, dubleks ev ya da iki katlı bağımsız daireleri olan her türlü inşaat yapılabilecek kapasitededir.

İmar Durumu             :Söz konusu taşınmaz belediye imar sınırları içinde iskana tahsisli kısımda kalmakta olup, 1/1000 uygulama imar planında ayrık nizam 2 kat inşaata tahsisli TAKS:0,25 KAKS:0,60" olduğu belirtilmektedir. Taşınmaza taban alanı 531,00 m²x%25 = 133,00 m² ve toplamda 320,00 m² alanlı 2 katlı bina yapılabilecektir. Hafif eğimli ve köşe başında bulunan arsanın önünden geçen ve ham olarak açılmış olan yol burada bitmekte devam etmemekte, bitişik taşınmazın henüz ifrazı yapılmadığından tam olarak açılmamıştır.

Kıymeti                        : 112.500,00 TL( Taşınmazın tamamı satılık olmayıp; sadece borçlunun 1/2 hissesi satılık olup; borçlunun hissesine düşen meblağdır. ) KDV Oranı   : %18

Kaydındaki Şerhler    : tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü               : 23/01/2020 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü               : 21/02/2020 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri                      : Meydankapı Mahallesi İskele Caddesi No:4 İç Kapı No; 6 Giriş Sağdan 2. Oda İcra Müdürlüğü Mezat Salonu Merkez Sinop

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

             3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

             6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/116 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/11/2019

 

 

 

SATIS ILANININ TEBLIGI (IIK. 127. Md.)***İş bu satış ilanı tebliğ yapılamayan tüm takyidat ilgilileri adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlar ile yine tebligat yapılamayan tüm hissedarlara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen teblig olunur.

192 nolu ilan

 

 

 

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[1962 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2019-11-30]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
E-GAZETE