İhale ilanı

Yazdır
Paylaş
T.C. SİNOP İCRA DAİRESİ 2020/87 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
İhale ilanı
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Sinop Merkez Ilçe Yeni Mahalle Dr. Rızanur Caddesi 51 Ada 22 Parselde yüzölçümü 1.160,36 m2 zemin tipi “Bağımsız Bölüm" ana taşınmaz niteliği “Arsa” olan taşınmazın "2/126 arsa paylı B Blok Zemin Katta 2 no.lu" bağımsız bölüm niteliği "Mesken" kayıt durumu “Aktif" olan taşınmaz “Tam” hisse ile "Umut GEBK-Sabri Oğlu" adına kayıtlıdır. Muhdesat/Teferruat/Eklenti Bilgileri bölümünde Kömürlük E:11 Odunluk" eklentisi bulunmaktadır. Taşınmaz "mesken" olarak kullanılmaktadır. Şehir merkezinde bulunan taşınmazın ön tarafı Aşıklar, yan tarafı ise Uğur Mumcu Meydanıdır. Hükümet Meydanı, okullar bankalar vs. bulunduğu şehir merkezine takribi 500 mt. havaalanı, hastane, otobüs garı Sinop Üniversitesinin bulunduğu yerlere ise takribi 7-8 km. mesafededir. Yeni Mahalle Gazi Caddesi No:11 BI Blok D. No:2 Sinop. Ön taraftaki Aşıklar, arkada Dr. Ahmet Örs Sokak ve yan taraftaki aralıktan olmak üzere 3 ayrı girişi olan iç bahçeden girilen B1 Blokta her katta bulunan iki dairenin bitişik olmayan ön cepheleri aralığa, arka cepheleri ise merdiven kovasının da bulunduğu taraftaki iç bahçeye bakmaktadır. Binanın zemin katında ön ve yan cephede dükkanlar ve kafeler bulunmaktadır. Taşınmaz, 1 zemin, 4 normal toplam 5 katlı binada bina girişinin bulunduğu zemin katın hemen üstündeki katta merdivenin karşısındaki 2 no.lu meskendir. Yerinde yapılan tespitlerde, binanın projesine uygun olduğu ve yapıldığı günün standartlarındaki binada bulunan dairenin kullanıldığı görülmüştür. Binada, ön taraftaki bloğun dış cephesinde yenileme çalışmaları devam ettiği görülmesine rağmen, diğer taraflarda herhangi bir çalışma olmadığı görülmüştür. Bina girişi ve merdiven kaplamaları mozaik kaplama, merdiven korkulukları demir, değiştirilmiş bina giriş kapısı camlı alüminyum kapıdır. Dış cephe boyası eskimiş ve dökülen, içi ve dışı bakımsız binada doğalgaz bağlantısı bulunmasına rağmen, dairede bağlantı bulunmamaktadır. İmar Durumu : Sinop Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Sinop icra Müdürlüğüne yazdığı 06.04.2020 tarih ve 31.105704-190.15-E.71061/2039 sayılı imar durumu konulu yazısında "Söz konusu taşınmaz belediye sınırları içinde kalmakta olup, 1/1000 uygulama imar planında bir bölümü -Bitişik Nizam 7 kat", bir bölümü "Bitişik Nizam 5 kat- yapılaşma koşullarına sahip -Konut+TicaretAlanı"na tahsislidir.- olduğu belirtilmektedir. Belediye sınırları içinde olan taşınmazın vasfı "Arsa" olup her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Binaya ait inşaat dosyası belediyede incelenmiştir. 51 ada 22 parsel için 21.03.1986 tarihinde 1058 sayı ile tanzim edilen imar durumda taşınmaz bitişik nizam h=21,00 mt. ve h=16,00 mt. 7 ve 5 kat inşaata tahsislidir. 05.05.1988 tarih ve 75/7 sayı ile 25 daire 2.285,00 m2 için Servet TARI ve diğer varisleri adına Cengiz OĞUZ adına yeni inşaat ruhsatı verilmiştir. Ruhsata göre bina yol seviyesi altında 1 yol seviyesi üstünde 5 olmak üzere toplam 6 katlıdır. B1 Blok zemin kat 2 no.lu mesken için Şevkiye GÖKLERİNOĞLU adına 1 daire 90,00 m2 için 15.04.1989 tarih ve 107/12 sayı ile düzenlenmiş yapı kullanma izni bulunmaktadır. Belediyede görülen 24.11.1988 onay tarihli tasdikli projesinde, bir tarafı komşu binaya bitişik parselin ön ve arka cephesi yola, yan cephesi ise dar bir aralığa bakmaktadır. Daire girişleri, üç cephesi açık binanın orta kısmında bulunan iç bahçesindendir. Zemin katta ön yola bakan cephede ve yan taraftaki aralık üzerinde dükkanlar, arka cephede odunluklar ve iç bahçede üst katlardaki daire girişleri merdiven bulunmaktadır. Ön cephede B2 ve B3 Bloklar, yan cephede B 1, arka cephede ise A 1 ve A2 Bloklar bulunmaktadır. Projesinde, daire girişinin olduğu antrenin hemen sağında yan cephede aralığa bakan tarafta mutfak, solunda küçük bir tuvalet lavabo, antrenin devamında holde tuvaletin yanında iç bahçeye bakan tarafta yatak odası, aralığa bakan ön cephede mutfağın yanında salon ve bitişiğinde önünde balkonu bulunan yatak odası ve yanında koridorun sonunda banyo bulunmaktadır. Projesinde mutfak (8,70 m2) salon (21,29 m2) yatak odaları (12,40+8,51 m2) balkon (2,50 m2) banyo (5,04 m2) koridor, antre (2,80+3,12+6,00 m2) tuvalet – lavabo (2,00 m2) olmak üzere dairenin net kullanım alanı 72,36 m2 olup, değerlemeye esas inşaat alanı 85,00 m2 alınmıştır. Kullanım amacı “mesken” olan bağımsız bölümün inşaat ruhsatındaki 90,00 m2 alan değil, projesinde hesaplanan kullanım alanı 85,00 m2 üzerinden değerleme yapılmıştır. Betonarma binanın inşaat ruhsatına göre yaşı 32 ve yapı sınıfı 3B’dir. Kıymeti: 150.000,00 TL KDV Oranı: %1 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. 1. Satış Günü : 30/09/2020 günü 11:00 – 11:05 arası 2. Satış Günü: 26/11/2020 günü 11:00 – 11:05 arası Satış Yeri : Meydankapı Mahallesi İskele Caddesi No:4 İç kapı No;6- Giriş Sağdan 2. Oda İcra Müdürlüğü Mezat Salonu Merkez Sinop Satış şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/87 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/07/2020 (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir. 137 nolu ilan
HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[3735 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2020-07-28]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
E-GAZETE