İLAN

Yazdır
Paylaş
İLAN SİNOP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
MADDE 1-İHALENİN KONUSU:
               İlimiz  Merkez   Korucuk  Köyü   mevkiinde   bulunan   Mülkiyeti   Belediyemize  ait  Şehirlerarası   Otobüs Terminalindeki  boş  olan  işyerlerinin   kiralanması  için 2886  Sayılı  Devlet  İhale   Kanununun 45.maddesi  gereği Açık Teklif  Usulü  ile ihale yapılacaktır.
 

MADDE 2- ŞARTNAMENİN NEREDEN VE HANGİ  ŞARTLARLA ALINACAĞI:

                   Şartname  Belediyemiz  Mali   Hizmetler  Müdürlüğünden  500,00.-TL’sı  bedelin ödenme   ödenmesi  şartıyla  alınabilir. Ancak  şartname  Sinop   Belediye   Başkanlığı  Mali Hizmetler Müdürlüğü  ihale  servisinde  bedelsiz olarak görülebilir.                                                                                                                                 

MADDE 3- İHALENİN USULÜ YER VE ZAMANI:
                 İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık  Teklif Usulü ile 23.06.2021 tarihinde Çarşamba günü saat:14:00’de Sinop Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.

MADDE 4-  İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ,GEÇİCİ TEMİNAT VE MİKTARI:  

                          
 ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ:
 
KİRALANACAK  BÖLÜM       ADETİ      AYLIK KİRA        YILLIK KİRA       GEÇİCİ TEMİNAT
    ZEMİN KAT A BLOK                                                  

Bilet Satış Yazıhaneleri                  9 Adet        1.610,00.-TL            19.320,00.-TL               579,60.- TL      

   1-2-3-4-6-7-8-9-10  nolu       
    

         1 nolu büfe                             1 Adet          700,00.-TL               8.400,00.-TL                252,00.-TL

     ZEMİN KAT B BLOK

       1-2 Nolu Dükkanlar                 2 Adet        1.650,00.-TL             19.800,00.-TL               594,00.-TL   


      ZEMİN KAT D BLOK

        BANKA ŞUBESİ                   1 Adet        3.700,00.-TL            44.400,00.-TL              1.332,00.-TL

        PTT ŞUBESİ                          1 Adet        3.700,00.-TL            44.400,00.-TL               1.332,00.-TL

   Bilet Satış Yazıhaneleri            11 Adet         3.350,00.-TL            40.200,00.-TL              1.206,00.-TL

     2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-14 nolu


      1.KAT D BLOK
        Lokanta                                  1 Adet          3.952,00.-TL          47.424,00.-TL               1.422,72.-TL
     

  (2-3-4-5-6-9 nolu bürolar)           6 Adet             550,00.-TL            6.600,00.-TL                  198,00.-TL 

 

MADDE 5-  İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR:  

                İhaleye katılacaklar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5.maddesinde yazılı şartlara sahip olmalıdır.

                İhaleye katılacakların sunacağı belgeler:

          GERÇEK KİŞİLER:
      a)   Nüfus  cüzdan  fotokopisini,
      b)   Kanuni ikametgah belgesini,
      c)   Tebligat için  adres  beyanını,
     d)  Noter  tasdikli  imza sirkülerini ve Ticaret  ve /veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası  siciline kayıtlı olduğunu gösteren belgeyi,(ihalenin yapıldığı yıla ait)
     e)  Sinop Belediyesine borcu olmadığını gösteren,Sinop Belediyesi Gelir Servisinden ve Su İşlerinden   alınacak  belgeyi,
      f)   Muhammen bedelin  % 3’ü  oranında geçici teminatı, 

 


      g)   İhaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair belgeyi,
      h)  Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzu,

             TÜZEL KİŞİLER:

  1. Tüzel  Kişilik adına ihaleye katılanın nüfus cüzdan  fotokopisini,
  2. Tüzel kişilik  adına  ihaleye  katılabileceklerini  veya  teklifte  bulunabileceklerini  gösterir  yetki belgesini, noter  tasdikli vekaletnamesini ve imza sirkülerini,
      c)  Tüzel Kişiliğin kanuni ikametgah belgesini,
      d)  Tebligat için  adres  beyanını,
      e)  Tüzel kişiliğin  noter  tasdikli  imza sirkülerini, tüzel  kişiliğin  idare merkezlerinin  bulunduğu  ve   siciline kayıtlı olduğu  ticaret ve/ veya sanayi odasından veya benzeri mesleki  kuruluştan ihalenin  yapıldığı yıl içinde alınmış sicil  kayıt  belgesini
      f) Tüzel Kişiliğin Sinop  Belediyesine  borcu olmadığını  gösteren, Sinop Belediyesi Gelir Servisi ve  Su İşlerinden  alınan belgeyi,
       g) Muhammen bedelin  % 3’ü  oranında geçici  teminatı, 
       h) İhaleye katılanın ihaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair belgeyi,
       ı)  Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzu,

       i)  Kamu Tüzel Kişisi adına ihaleye  gireceklerin kamu  tüzel  kişisi için  adres göstermeleri, Kamu  Tüzel  kişilik  adına  ihaleye  katılabileceklerini  veya teklifte bulunabileceklerini  gösterir  yetki  belgesini, noter   tasdikli  vekaletnamesini  imza  sirkülerini, ihaleye  katılmaktan   yasaklı olmadığına   dair belgeyi,
       j)  Vekaleten   ihaleye  katılma  halinde, istekli  adına  teklifte  bulunacak  kişinin   noterden  onaylı   vekaletnamesi  ve  noter  tasdikli   imza   sirküsünü  ve   ihaleye   katılmaktan   yasaklı  olmadığına  dair  belgeyi,


               ORTAK GİRİŞİM :

  1. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak  girişim beyannamesi  ile ortaklarca     imzalı noter tasdikli  ortaklık  sözleşmesini  ve  yukarıda  yazan belgeleri,
         İhale  günü  saat 13:00’e kadar  Sinop  Belediye  Başkanlığı  Mali  Hizmetler Müdürlüğü  ihale servisine  teslim etmeleri gerekmektedir.
           İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
           İlanen duyurulur.


                                                                                                                                    Barış AYHAN
                                                                                                                                  Belediye Başkanı

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[688 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2021-06-10]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
E-GAZETE