VALİLİĞİN CEVABI TATMİN ETMEDİ!

Yazdır
Paylaş
Cumhuriyet Halk Partisi Sinop İl Başkanı Av. İnan Savaş Yüksel, geçtiğimiz günlerde Seyit İbrahim Bilal Yurdu’nun kamulaştırılması ile ilgili Valiliğe sunduğu soru dilekçesine karşılık aldıkları cevabın kendilerini tatmin etmediklerini belirterek konuyu kamuoyunun takdirine bıraktıklarını söyledi.
VALİLİĞİN CEVABI TATMİN ETMEDİ!
CHP Sinop İl Başkanı Av. İnan Savaş Yüksel, Sinop Valiliği’ne Seyit İbrahim Bilal Yurdu ile ilgili sormuş oldukları sorulara cevap alamadıklarını söyledi. Yüksel, sosyal medya hesaplarından yurt ile ilgili sunmuş oldukları sorulara karşılık Valilik’ten gelen cevap yazısını da yayınlayarak takdiri kamuoyuna bıraktı.

CHP tarafından Sinop Valiliği’ne sunulan soru dilekçesinde;
Geçtiğimiz günlerde Seyit İbrahim Bilal Yurdunun kamulaştırdığı kamuoyuna yansımıştır Kamulaştırma yapılmış ise
• Hukuka ve kanunlara uygun icra edilmiş midir?
• Kamulaştırma kararı hangi kurum ve kişilerce alınmıştır?
• Bu kadar kısa bir süre içesinde Kamulaştırma kararı alınıp, tapu tescilinin ve ödemenin yapılabilmesi nasıl mümkün olmuştur?
• Taşınmazın rayiç değer araştırması yapılmış mıdır? Değer Tespiti için komisyon kurulmuş mudur? Kurulmuş ise, komisyonda kimler yer almıştır? Komisyon piyasa fiyat araştırması yapmış mıdır? Yapmış ise tespit edilen rayiç değer ne kadardır? Bununla ilgili tutanaklar, kayıtlar mevcut mudur?
• Arazi ve binanın, beyan edilen emlak değerleri dikkate alınmış mıdır? Değer tespitinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları dikkate alınmış mıdır?
• Devletimizce tespit edilecek bir hazine arazisi üzerine yurt binası yapılabilmesi olanağı yok muydu? Var ise neden kamulaştırma yolu tercih edilmiştir?
• Kamulaştırılan taşınmazın yüzölçümü ve satış bedeli ne kadardır? Kamuoyuna yansıyan 148 milyon liralık bedel doğru mudur?

Kamuoyunun doğru bilgilendirilebilmesi için, bu soruların açıklığa kavuşturulmasını bilgi edinme kanunu çerçevesinde saygılarımızla arz ve talep ederiz” soruları sorulmuştu.


Sinop Valiliği’nden CHP İl Başkanlığı’na verilen cevap yazısında ise şu açıklamalar yer aldı;

İlgi: Sinop Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'nın 05.03.2021 tarihli ve 2021/3 sayılı yazısı.

ilgi 2021/3 sayılı yazıda bahis 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi Sinop il Başkanlığınca kamuoyunu bilgilendirmek talebiyle Gençlik ve Spor il Müdürlüğüne bağlı Seyyid İbrahim Bilal Kız öğrenci Yurdu ile ilgili yapılan başvuruya istinaden;

10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 184 maddesi ile "Yurt yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek, desteklemek ve yurt hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek" ve "Bakanlık hizmetlerini destekleyici arsa ve arazi temin etmek, bina ve tesis yapmak, yaptırmak, satın almak, kiralamak, devretmek, devralmak ve bu hizmetlerle ilgili her türlü mali ve ekonomik girişimde bulunmak" görevi Gençlik ve Spor Bakanlığına verilmiştir.

Ayrıca 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunun 12.nci maddesi ile "Taşınmazların Devri" başlıklı Geçici 15 inci maddesi; "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Spor Genel Müdürlüğü ile Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları yerdeki Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri adına re'sen tescil edilir. Ayrıca, tahsisli olup olmadığına bakılmaksızın fiilen bu genel müdürlüklerin kullanımında bulunan taşınmazlar, başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları yerdeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine tahsis edilmiş sayılır Bu şekilde devredilen taşınmazların devir, tescil, tasarruf, tahsis, kiralama ve benzeri işlemler Gençlik ve Spor Bakanlığının izni ile yapılır" hükümleri gereğince; Tapuda "arsa" niteliğinde tescilli 07/08/2018 tarih ve 152 sayılı Sinop Belediyesi Meclisi kararıyla onaylanmış plana göre 15/02/2019 tarih ve 197/11 sayılı yapı ruhsatı ile parsel üzerinde inşaata başlanan bodrum+zemin+8 normal kattan müteşekkil 43.389.00 metrekare kapalı alana sahip bina 22.217,98 metrekarelik taşınmazı ile birlikte Gençtik ve Spor Bakanlığı'nın 18.02.2021 tarih ve 1 Nolu Kamu yararı kararı gereğince 2942 sayılı Kanun kapsamında işlem tesis edilerek kamulaştırılmıştır.”

 

HABER ETİKET :
HABER ETİKET :
[233 Gösterim]
[Tarih (yy/aa/gg) : 2021-04-14]
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
E-GAZETE